ความเห็น 113017

ด่วนที่สุด!..วาระพิเศษ เรื่อง"ต้อนรับ..คุณไมโตคอนเดรีย...กลับบ้าน"

เขียนเมื่อ 

OK...รับทราบ...ปฏิบัติการด่วน...

  • ...หวอออออออ.....
  • ...วอ10..เรียกวอ 20...
  • ด่วน...ใครพบ "บันทึกที่ชอบของคุณไมโต" แจ้งกองอำนวยการด่วน!