ความเห็น 112935

ด่วนที่สุด!..วาระพิเศษ เรื่อง"ต้อนรับ..คุณไมโตคอนเดรีย...กลับบ้าน"

เขียนเมื่อ 

คุณบอน!-กาฬสินธุ์คะ

  • ขอบคุณที่แวะมางานค่ะ
  • ถ้าท่านเอาเพลงลูกทุ่งมา..ท่านต้องเอาหางเครื่องมาด้วยค่ะ....ถึงสนุก..แจ่...ม...