ตารางอาหารที่มีแคลเซียม

...

อาจารย์ ศ.ดร.ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ได้สรุปตารางอาหารที่มีแคลเซียม (ไม่รวมผลิตภัณฑ์นม)ไว้ในหนังสือ “กินต้านโรค” ท่านที่สนใจค้นคว้าเพิ่มเติมโปรดค้นจาก “แหล่งที่มา” หรือเอกสารอ้างอิงข้างท้าย

อาหาร (100 กรัม)
แคลเซียม (มก.)
q       สัตว์น้ำ
กุ้งแห้งตัวเล็ก
2,305
ปลาลิ้นหมาแห้ง
1,912
กุ้งฝอย
1,339
ปลาเล็กปลาน้อยทอด
860
กะปิ
1,565
q       ถั่ว ถั่วเปลือกแข็ง เมล็ดพืช
งาดำคั่ว
1,452
ถั่วแดงหลวง
965
ถั่วแปะยีคั่ว
592
เต้าหู้ขาวอ่อน
250
q       ผัก
ยอดแค
995
ใบชะพลู
601
ป้วยเล้งสุก
600
เห็ดลม
541
ใบยอ
469
มะขามผักสด
429
ผักกระเฉด
387
สะเดา
354
โหระพา
336
ผักคะน้า
245
ผักกาดเขียว
178
แหล่งข้อมูล :

q       ขอขอบพระคุณ > อาจารย์ ศ.ดร.ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์. อาหารสร้างกระดูก. ใน: กินต้านโรค. พิมพ์ครั้งที่ 4. สำนักพิมพ์แสงแดด. 2547. หน้า 62.
สาระสุขภาพ...
q       ยินดีให้นำไปใช้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า // ขอขอบคุณ //

q       โปรดปรึกษาแพทย์ หรือบุคลากรสุขภาพที่ดูแลท่าน ก่อนนำคำแนะนำไปใช้
โดยเฉพาะท่านที่มีโรคประจำตัว หรืออยู่ในกลุ่มมีความเสี่ยงต่อโรคสูง // ขอขอบคุณ //

จัดทำ ๑๑ ตุลาคม ๔๘ > 29 กรกฎาคม 2551.