ตารางกรดไขมันในน้ำมัน

ตารางกรดไขมันในน้ำมัน

                             

          อาจารย์ รศ.ดร.นัยนา บุญทวียุวัฒน์ และอาจารย์ ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้น้ำมันในหนังสือ “รำข้าว: ทางเลือกเพื่อสุขภาพของคนไทย” ว่า

น้ำมันที่ดีควรมีสัดส่วนของ SFA:MUFA:PUFA = 28.6:42.8:28.6 นั่นคือ กรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียว(เชิงเดี่ยว) ควรจะมากกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง(เชิงซ้อน) ส่วนกรดไขมันอิ่มตัวนั้นกล่าวได้ว่า น้อยไว้จึงจะดี

Hiker

จากตารางจะเห็นว่า น้ำมันรำข้าวมีสัดส่วนใกล้เคียงกับคำแนะนำมากที่สุด ท่านที่สนใจโปรดค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก “แหล่งที่มา” หรือเอกสารอ้างอิงข้างท้าย

    หมายเหตุ:    

  • กรดไขมันอิ่มตัว = saturated fatty acid / SFA
  • กรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียว = กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียว
    = monounsaturated fatty acid / MUFA
  • กรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง = กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน
    = polyunsaturated fattyacid / PUFA
  • หน่วยที่ใช้ในตารางข้างล่างนี้ได้แก่ ร้อยละ (%)

 

    น้ำมันพืช:    
ไขมัน
กรดไขมันอิ่มตัว
กรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดี่ยว
กรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง
คาโนลา
6
58
36
ดอกคำฝอย
10
15
75
ทานตะวัน
12
21
67
ข้าวโพด
13
20
62
มะกอก
14
77
9
ถั่วเหลือง
16
24
60
ถั่วลิสง
17
37
40
รำข้าว
18
45
37
เมล็ดฝ้าย
28
22
27
ปาล์ม
50
39
10
ปาล์มเคอเนล
86
12
2
มะพร้าว
92
6
2
    น้ำมันสัตว์:    
ไขมัน
กรดไขมันอิ่มตัว
กรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดี่ยว
กรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง
น้ำมันไก่
27
48
20
น้ำมันหมู
40
47
12
น้ำมันเนื้อ
52
44
5
เนย
60
30
5

    แหล่งที่มา:     

  • ขอขอบพระคุณ > อาจารย์ดร.นัยนา บุญทวียุวัฒน์, อ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์. น้ำมันรำข้าว:ทางเลือกเพื่อสุขภาพของคนไทย. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. พิมพ์ครั้งที่ 1. ปี 2545. หน้า 23.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ จัดทำ ๑๓ ตุลาคม ๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (0)