ตารางอาหารที่มีแคลเซียมและแมกนีเซียม

อาหารที่มีแคลเซียมและแมกนีเซียม

สาระสุขภาพ :

ตารางอาหารที่มีแคลเซียมและแมกนีเซียม

นพ .วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง
www.lumpangcancer.com

อาจารย์ ศ.ดร.ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ได้สรุปตารางอาหารที่มีแคลเซียม (ไม่รวมผลิตภัณฑ์นม)ไว้ในหนังสือ “กินต้านโรค” ท่านที่สนใจค้นคว้าเพิ่มเติมโปรดค้นจาก “แหล่งที่มา” หรือเอกสารข้างท้าย

อาหาร (ครึ่งถ้วย)
แคลเซียม (มก.)
แมกนีเซียม (มก.)
เต้าหู้แข็ง
258
118
ผักใบเขียว
179
26
ปลาแซลมอนกระป๋อง
160
468
เต้าหู้อ่อน
130
127
ถั่วพู
122
93
ผักกาดเขียวสุก
79
9
ถั่วแดงหลวง
58
42
ป้วยเล้งสุก
52
7
แหล่งข้อมูล :

q       ขอขอบคุณ > อาจารย์ ศ.ดร.ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์. อาหารสร้างกระดูก. ใน: กินต้านโรค. พิมพ์ครั้งที่ 4. สำนักพิมพ์แสงแดด. 2547. หน้า 63.
สาระสุขภาพ...
q       อนุญาตให้นำไปใช้ได้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า //

q       โปรดปรึกษาแพทย์ หรือบุคลากรสุขภาพที่ดูแลท่าน ก่อนนำคำแนะนำไปใช้ โดยเฉพาะท่านที่มีโรคประจำตัว หรืออยู่ในกลุ่มมีความเสี่ยงต่อโรคสูง // ขอขอบคุณ //

จัดทำ ๑๒ ตุลาคม ๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (0)