ตารางสารอาหารในเต้าหู้

สารอาหารในเต้าหู้

สาระสุขภาพ :

ตารางสารอาหารในเต้าหู้

นพ .วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง
www.lumpangcancer.com

อาจารย์ ศ.ดร.ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ได้สรุปตารางสารอาหารในเต้าหู้ไว้ในหนังสือ “กินดีสุขภาพดี: โภชนาการทางเลือกและซูเปอร์อาหารสุขภาพ” ท่านที่สนใจค้นคว้าเพิ่มเติมโปรดดูจาก “แหล่งที่มา” หรือเอกสารอ้างอิง

ชนิดเต้าหู้
น้ำ
(%)
โปรตีน(%)
แคลเซียม (มก.)
ฟอสฟอรัส (มก.)
เหล็ก (มก.)
โซเดียม (มก.)
โพแทส
เซียม (มก.)
ขาวแข็ง
76.7
12.4
42(202)*
157(453)*
3.7
115
156
แข็งเหลือง
75.1
12.2
125***
190
2.6
969
278
อ่อน
(กล่อง)
88.0
6.4
38**
-
0.85
29
-
อ่อน
(ตลาด)
88.3
5.5
37***
62
1.3
35
248
หลอด
92.1
3.8
19
49
1.0
-
-
เต้าฮวย
89.9
2.4
52(142)*
23(34)*
0.2
35
101

หมายเหตุ
q       = เต้าหู้ที่ใช้สารตกตะกอนแคลเซียมซัลเฟต
q       = แคลเซียมในเต้าหู้อ่อนต่ำมาก สันนิษฐานว่า ตัวอย่างที่ใช้อาจไม่ได้ใช้สารแคลเซียมซัลเฟตตกตะกอน
q      
= แคลเซียมสูงกว่าเต้าหู้ขาวมาก สันนิษฐานว่า ตัวอย่างใช้สารแคลเซียมซัลเฟตตกตะกอน
ที่มา: สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

แหล่งข้อมูล :

q       ขอขอบพระคุณ > อาจารย์ศาสตราจารย์ ดร.ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์. เต้าหู้. ใน: กินดีสุขภาพดี: โภชนาการทางเลือกและซูเปอร์อาหารสุขภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 3. สำนักพิมพ์แสงแดด. 2548. หน้า 157-175.
สาระสุขภาพ...
q       ยินดีให้นำไปใช้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า //

q       โปรดปรึกษาแพทย์ หรือบุคลากรสุขภาพที่ดูแลท่าน ก่อนนำคำแนะนำไปใช้ โดยเฉพาะท่านที่มีโรคประจำตัว หรืออยู่ในกลุ่มมีความเสี่ยงต่อโรคสูง // ขอขอบคุณ //

จัดทำ ๑๒ ตุลาคม ๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (1)

สุทธิรัก บุญมารอง
IP: xxx.90.90.180
เขียนเมื่อ 

อยากได้สารอาหารของเต้าหู้

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

6626

เขียน

08 Nov 2005 @ 09:13
()

แก้ไข

24 Jun 2012 @ 02:51
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก