มาเล่าตามสัญญาค่ะ ผู้เขียนยังอดนึกดีใจไม่ได้ที่ได้มีโอกาสจับพลัดจับผลูเดินมาเข้าห้องนี้กับพี่ nidnoi ช่างเป็นเวลาแห่งความสุข สนุกสนานจริง ๆ เสียดายที่เวลาก็ผ่านไปหลายวันแล้ว อะไร ๆ ก็ลืม ๆ เลือน ๆ ไปบ้าง แต่ก็ได้บันทึกไปบ้างแล้วทั้งบันทึก "ขี่ช้างจับตั๊กแตน" และ "I & U messege" แต่ที่จำได้แน่และแม่นยำก็คือคำแนะนำของท่านวิทยากรที่บอกไว้ว่า ....

ใครทำดีกับเราให้เขียนไว้.....บนหาดทราย (ลืมซะ)  ใครทำไม่ดีกับเราให้เขียนไว้....บนโขดหิน(พยายามจำ) แต่คนส่วนใหญ่อะไรที่ อยากลืมกลับจำ อยากจำกลับลืม เฮ้อ ! เป็นซะอย่างนั้น...

ท่านวิทยากรเล่าให้ฟังว่าเมื่อได้นำกลุ่มสามี ภรรยามาจับแยกกัน และให้เล่าถึงพฤติกรรมของอีกฝ่าย พบว่าฝ่ายชายจะกล่าวโทษฝ่ายหญิง ฝ่ายหญิงก็จะกล่าวโทษฝ่ายชาย และได้ศึกษารวบรวม...

ความแตกต่างในเรื่องการสื่อสารซึ่งเป็นธรรมชาติของผู้ชาย และผู้หญิงไว้ดังนี้ค่ะ

ประเด็น

ผู้ชาย ผู้หญิง
การให้ความสำคัญ มุ่งความสำเร็จ มุ่งความสัมพันธ์
พฤติกรรมเมื่อมีปัญหา เงียบ พูดระบายออก
จุดมุ่งหมายของการขอความช่วยเหลือ ต้องการให้ช่วยจริง ๆ

พูดระบาย ขอความเห็นใจ

การใช้/ตีความคำพูด พูดตรง ๆ ตีความตรง ๆ ใช้คำเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย
  • ผู้ชายจะให้ความสำคัญกับความสำเร็จแต่ในขณะที่ผู้หญิงมุ่งความสัมพันธ์
  • เมื่อมีปัญหาผู้ชายจะเป็นฝ่ายเงียบ ในขณะที่ผู้หญิงจะพูด พูด พูด และพูด ระบายออกและผู้หญิงส่วนใหญ่มักใช้อำนาจ (มืด) ในครอบครัว
  • นอกจากผู้ชายจะเงียบไม่พูดแล้ว แต่ถ้าเมื่อใดที่พูดนั่นแสดงให้เห็นว่าถึงจุดที่สุด ๆ แล้วจริง ๆ เพื่อต้องการความช่วยเหลือ ขณะที่ผู้หญิงนั้นต้องการพูดเพียงเพื่อระบายและขอความเห็นอกเห็นใจ แต่ไม่ต้องการขอความช่วยเหลืออย่างแท้จริง
  • ผู้ชายจะใช้คำพูดตรงไปตรงมา แตกต่างกับผู้หญิงชอบเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมย เป็นต้นว่า วันเกิดของตัวเองก็ไม่บอก แต่อาจจะแสร้งถาม "วันนี้เป็นวันอะไร" เป็นต้น (หากตอบถูกก็แล้วไป ถ้าตอบไม่ถูก หรือลืมล่ะก็....ทั้งวันไม่เป็นอันทำอะไร!!)

นอกจากนี้ยังทิ้งท้ายข้อฝากเล็ก ๆ ให้กับพวกเราทุกคนดังนี้ค่ะ

  • เข้าถึงความเป็นจริงของสิ่งต่าง ๆ และคนที่อยู่ด้วยกัน (ต้นทุน)
  • เห็นความทุกข์ (ปัญหา) และ(ตระหนัก)ในความดีของคนอื่น  เข้าใจ เห็นใจกัน
  • ช่วยเหลือผู้อื่น --ให้คำแนะนำ บอกเล่าความรู้ให้กำลังใจ แต่ถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องทองก็สุดแล้วแต่ ใช้ I messege ล่ะกัน ประมาณว่า เราลำบากใจจัง!!  (คราวก่อนก็ยังไม่ได้คืน....)
  • ต้องร่วมสุขร่วมทุกข์กับผู้อื่น อย่าแสวงหา "กำไร"

อ้อ ! แต่ Soften คืออะไร เก็บไว้ให้พี่ nidnoi เล่า+ขยายความด้วยน๊ะ--