วันแรกของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  นครศรีธรรมราช  ก้าวแรกที่เดินเข้าสู่ประตูโรงเรียนทุกสายตากำลังจับจ้องมายังเราว่าเราเป็นใครมาทำอะไรที่นี่ ยิ่งเดินบริเวณโรงเรียนคนก็สนใจหันมาดูอย่างแปลกๆๆ  ทำให้ไม่มั่นใจในตัวเองเลยสักนิดเดียว