ธุรกิจของเรายังเป็นธุรกิจเล็ก ๆ อยู่คงจะยังไม่มีการร่วมทุนกับชาวต่างชาติ  เพราะเป็นธุรกิจเล็กและเพิ่งเริ่มออกสู่ตลาด   แต่ถ้าอนาคตธุรกิจไปได้ดีและเริ่มขยายสาขามากขึ้นและองค์กรใหญ่ขึ้นก็อาจจะให้ชาวต่างชาติมาร่วมทุนด้วยก็ได้  อาจจะเป็นแบบบริษัท จำกัด  โดยมีพี่น้องเรา  6  คน  และให้ชาวต่างชาติ  1  คน