memo on KM forum 2006 part2

การศึกษา
ในงาน KM forum 2006 วันที่ 2 ผมยังคงอยู่ที่ห้องการศึกษา ได้ร่วมฟังหัวข้อ นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อ(ลูก)ศิษย์ ได้เห็นการวางเครือข่ายระหว่างโรงเรียน บ้าน ชุมชน และสมาคมผู้ปกครองและครูที่ดี เพื่อให้เด็กได้มีหนทางเลือกที่ดีในการเรียนและการทำกิจกรรม ของ รร.จิระศาสน์ อยุธยา การเชื่อมโยงเครือข่ายของโรงเรียนในเขตพื้นที่ 1 นนทบุรี ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งดีๆ ในการพัฒนาเด็กนักเรียน การรวมตัวที่ชัดเจนทั้งเชิงโครงสร้างและความสัมพันธ์ สุดท้ายได้ฟังครูหงษ์และอาจารย์จาก เขตพื้นที่ 1 หนองคายที่เป็นการรวมตัวกันของครูภาษาอังกฤษ ได้เห็นการสอนที่น่าตื่นเต้น สนุกสนาน และเป็นแบบอย่างที่ดีของครูท่านอื่น หากแต่ทั้งหมด ถ้าได้มีการขยายวงอย่างต่อเนื่องย่อมทำให้คำว่า เด็กไทยคิดวิเคราะห์ไม่เป็น หายไปได้ แต่จากที่เห็น ในห้องการศึกษานี้มีผู้สนใจไม่มาก ถ้าไม่ใช่อาจารย์จากโรงเรียนที่มานำเสนอ ก็มีน้อยคนมาก ทุกคนมองหาตัวอย่างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ จนไม่ได้มองที่ห้องการศึกษาที่เดินอย่างต่อเนื่อง และมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้น และจะเป็นพื้นฐานสำหรับโลกในอนาคตอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แค่อยากจะคิดความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

66212

เขียน

09 Dec 2006 @ 12:33
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 16:39
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก