ธุรกิจร้านหนังสือลดราคา มีโอกาสที่จะร่วมทุนกับชาวต่างชาติ เนื่องจาก ต้องใช้เงินทุนในการขยายสาขา เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายกับต่างประเทศหรือทางอินเตอร์เน็ต และสุดท้ายหากเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แล้วก็จะมีชาวต่างชาติมาซื้อหุ้นด้วย

การดำเนินธุรกิจในระยะแรกที่ร่วมทุนต้องทำในรูปแบบของ บริษัท จำกัด โดยมีเราเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประมาณ 80 % เพื่อมีอำนาจในการบริหารจัดการ ที่เหลือก็แบ่งตามสัดส่วนอื่น ๆ ลงไป โดยที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นน้อยที่สุดถึงแม้ต่อไปจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชนก็ตาม