วันนี้ 9 ธค. 49 ได้มาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เพื่อลงทะเบียนเข้าโครงการจ่ายตรง  วันนี้มีผู้มาขอลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ได้ให้บริการเป็นอย่างดี