วันนี้เป็นวันที่ 9 ธันวาคม 2549 ได้มาใช้บริการลงทะเบียนเข้าโครงการค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงที่ รพ.ศรีนครินทร์  วันนี้มีผู้มาลงทะเบียนเยอะมาก