หลาย ๆ ครั้งที่รู้สึกเสียดายกับความรู้และภูมิปัญญาจากคนที่ทำงานกับรากหญ้า ซึ่งไม่มีโอกาสเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เข้าสู่กระบวนการและขั้นตอนการหล่อหลอม โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของเขาที่ผ่านมาทั้งชีวิต จากการกระทำโดยใช้ Tacit ผ่องถ่ายสู่ลูกศิษย์เพื่อให้คิดและทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

หลาย ๆ ครั้งที่รู้สึกเสียดายกับเงินที่รัฐบาลต้องสูญเสียไปกับการลงทุนค่าใช้จ่ายการศึกษาเพื่อแลกกับใบปริญญาสวย ๆ กับการเรียนอย่างคนรวย และเรียนด้วย Explicit จากต่างประเทศ

เมื่อ "ความรู้ ปัญญาและประสบการณ์" ไม่มีคุณค่าเทียบเท่ากับ "ใบปริญญา"

วงจรการสอนที่เริ่มต้นวัดบุคลากรสายผู้สอนเข้าด้วยใบปริญญา Process ถูกหลอกล่อและกล่อมเกลาด้วยใบปริญญา Input ที่ได้ออกมาก็คือปริญญา อะไรก็ปริญญา ปริญญา และปริญญา

วงจรการสอนที่เริ่มต้นด้วยการวัดความรู้ ประสบการณ์ผนวกเข้าไปบุคลากรกรแห่งปัญญา Process ถูกหล่อหลอมและกล่อมเกลาด้วยปัญญา Input ที่ได้ออกมาก็คือ ปัญญา อะไรก็ปัญญา ปัญญา และปัญญา

การวัดคนด้วยใบปริญญามีอยู่ดาดดื่นในสังคมไทย

แต่การวัดคนที่จะไปสร้างคนหันมาสนใจปัญญา นำปริญญาบ้างได้ไหม เด็ก ๆ ไทยก็จะได้ปริญญาที่อุดมด้วยปัญญาอันแสนงาม

ศีล สมาธิ ปัญญา จะนำพาโลกนี้ให้สดใส

เงิน เวลา ใบปริญญา จะนำพาโลกนี้ยั่งยืนได้อย่างไร

ถ้าโลกไร้ ปัญญาคู่คุณธรรม

มีผู้รู้ ปราชญ์ท้องถิ่น อยู่มากหลาย

มิอาจกล้ำ และกลาย เข้าสร้างสรรค์

ถูกปิดกั้น ด้วยกำแพง กระดาษกัน

จะฝ่าฟัน ก็พลันแพ้ ดาษใบเดียว

สังคมไทย วัดคนแค่ นี้จริงหรือ

ถ้าใครถือ กระดาษสวย ทางสดใส

ถ้ายิ่งไกล ยิ่งหรู ยิ่งถูกใจ

เรียนเมืองไทย ไปไกล ๆ ไม่ต้องมา

 

สร้างคนไทย ให้เลิศหรู ด้วยความฝัน

ว่าฉันนั้น ได้เรียนรู้ ขนาดไหน

ฉันได้เรียน ฉันได้รู้ สิ่งกว้างไกล

แต่กลับไม่ เหยียบลงดิน ถิ่นเมืองนอน 

 

ปัญญา นำปริญญา เป็นไปได้

ใช้แรงกาย แรงความคิด ผลิตผล

ใช้ความรู้ ต่อสู้ แบบปุถุชน

ดั้นด้นจน รู้ชีวิต รู้สัจธรรม

 

นำความรู้ ประสบการณ์ แห่งชีวิต

มาปลูกจิต สำนึกคน ทุกแห่งหน

นำมาสร้าง ให้คน ได้เป็นคน

คนหนึ่งคน ถูกสรรค์สร้าง อย่างสวยงาม

 

ใช้ปัญญา สร้างเด็ก อย่างสดใส

มันยิ่งใหญ่ เหนือปริญญา เป็นไหน ๆ

สร้างด้วยจิต สร้างด้วยแรง สร้างด้วยใจ

เปลี่ยนคนเป็น บัณฑิตได้ อย่างยั่งยืน

 

เป็นบัณฑิต ที่เดินทาง อย่างถูกต้อง

เหมือนเสียงฆ้อง ที่กังวาน ดังสดใส

เลือกถูกต้อง มากกว่า เลือกถูกใจ

เดินดีได้ ด้วยปัญญา คอยค้ำจุน

 

ปัญญา นำปริญญา พาสุขสรรค์

ครู ศิษย์นั้น ร่วมกันสร้าง ทางสดใส

ครูก็รัก ศิษย์ก็รู้ ด้วยหัวใจ

สอนศิษย์ให้ มีความรู้ คู่คุณธรรม