เมื่อวานได้มีโอกาส จัดประชุมสัมมนาโดยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ แต่ก็มีปัญหากันบ้าง พอเสร็จสิ้นการสัมมนา ก็เลยมีการนัดกันทำ KM กันในวงข้าว ร่วมกับพี่ๆน้องในคณะ นั่งถกปัญหา และแลกเปลี่ยนความรู้กัน เกี่ยวกับเรื่องการจัดสัมมนาที่ผ่านมา
      ซึ่งงานนี้ได้รับกำลังใจอย่างดี ของอาจารย์และ พี่ๆน้องๆในคณะ ทำให้มีกำลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะ งานนี้ต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆ ที่คณะทุกคนที่ช่วยให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หากไม่มีพี่ๆ น้องแล้ว คงจะไม่สามารถดำเนินงานไปได้ ทุกคนคอยช่วยชี้แนะและคำแนะนำต่างๆให้ ทำให้ได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่าหาซื้อที่ไหนไม่ได้