มีปริญญาแสดงว่ามีปัญญาใช่ไหม?

ไม่ใช่

มีปริญญาแสดงว่ามีความรู้ใช่ไหม?

ไม่แน่

มีปริญญามาก ๆ จะได้อยู่สูงใช่ไหม?

เอ๊ะ ไม่แน่ใจ

มีปัญญาจะพบทางสดใส?

นี่! ใช่เลย...


ปริญญาถูกใช้เป็นเครื่องวัดปัญญาของคนในปัจจุบัน

คนไม่มีปริญญาจะถูกมองว่าไม่มีปัญญา

คนที่มีปริญญาจะถูกจัดชั้นเป็นปัญญาชนของสังคม

และปัญญาชนที่อุดมไปด้วยปริญญาที่ทับถมนั้น ช่วยสร้างสรรค์หรือสร้างสูญสังคมจนเป็นอย่างนี้หรือไม่....

น่าคิด น่าคิด