วิญญาณครูแห่งศตวรรษที่ ๒๑

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานแสดงความยินดีและปาฐกถา เนื่องในโอกาสที่ผมได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา โดยจัดที่คณะวิยาการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ในช่วงเช้าวันที่ ๑๑เมษายน ๒๕๖๒   

ผมได้แสดงปาฐกถาเรื่อง วิญญาณครูแห่งศตวรรษที่ ๒๑    จึงนำ Ppt มา ลปรร. ที่ (

โดยฟังเสียงบรรยายได้ที่ part 1, part 2 


คณะวิทยาการเรียนรู้ฯ ได้จัดงานอย่างหรูหราน่าตกใจสำหรับคนที่ชอบชีวิตง่ายๆ อย่างผม เขาไปตามทีมคุณเปา  อาจารย์แหวว  ครูใหม่ มาร่วมด้วย    และได้ปูชนียาจารย์อาวุโสอย่าง ศ. สุมน อมรวิวัฒน์มาให้พรด้วย    ทีมสถาบันอาศรมศิลป์ก็เอาช่อดอกไม้ไปแสดงความยินดีด้วย    รวมทั้งท่านคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ. ดร. ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ ก็ไปมอบของขวัญแสดงความยินดีด้วย    งานนี้ท่านอธิการบดี รศ. ดร. เกศินี วิฑูรชาติ เป็นประธาน 

ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ที่ไปร่วมงานแสดงความยินดี    ขอบคุณเป็นพิเศษต่อ รศ. ดร. อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้ฯ ที่เป็นผู้นำจัดงานนี้  และขอบคุณคณาจารย์และทีมงานของท่านทุกคน

วิจารณ์ พานิช

๑๓ เม.ย. ๖๒

Tu 620411 from Pattie KB

1 ขณะบรรยาย

2 บรรยากาศในงาน

3 แขกผู้ใหญ่และคณาจารย์ของคณะฯ

4 แขกผู้ใหญ่ คณาจารย์ของคณะ และครูของ รร. สาธิต ที่ได้รับปริญญาปีนี้

5 ทีมสถาบันอาศรมศิลป์

6 ทีมมูลนิธิสยามกัมมาจล

7 ทีมนักกฎหมายเพื่อคนไร้รัฐ นำโดย อ. แหวว

8 ทีม KM intern

9 ครูใหม่เล่าเรื่อง

10 คุณเปาเล่าเรื่อง

11 อจ. แหววเล่าเรื่อง

12 ศ. สุมน กล่าวสัมโมทนียกถา

13 ท่านอธิการบดีเกศินี กล่าวเปิดงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

ยินดีกับอาจารย์นะคะ เหมาะสมมากค่ะ