เดินหนีวิถีไทย

https://www.youtube.com/watch?v=TRDDzpUez6g

คนมิไร้รากฐานทางวัฒนธรรม
ไร้วัฒนธรรมคือไร้ชาติ
..................................
เดินหนีวิถีไทย

ค่อยค่อยก้าวออกไปไกลทุกที
อาจไม่มีรากฐานอันเก่าก่อน
ไม่เหลือความเป็นไทยไหนถาวร
หากไม่ย้อนมาเน้นความเป็นไทย

เห็นดีเห็นงามไปตามเขา
รากฐานเก่าเก่าเราอยู่ไหน
ปล่อยเขาลากจูงให้มุ่งไป
ห่างไปห่างไปไร้ร่องรอย

ไม่มีแล้วนะโบสถ์พระแก้ว
ทุกทุกเถื่อนแถวแนวถดถอย
ทิ้งก่องแก้วเก็จแห่งเพชรพลอย
เก็บของเล็กน้อยคอยเชิดชู

วัฒนธรรมของไทยใช่ริมทาง
ถูกทิ้งถูกขว้างดังข่มขู
ปล่อยปละละไปไร้คนดู
รันทดหดหู่อยู่วังเวง

เร่งรัดรับรองของต่างชาติ
อำนาจยึดได้ใช้ข่มเหง
บริหารด้วยตนคนกันเอง
ร้องเพลงเสียงเพี้ยนจนเปลี่ยงไป

ไม่มีแล้วนะภาพพระสงฆ์
ทุกรูปทุกองค์อยู่ตรงไหน
เมื่อชาติขาดพระจะเป็นภัย
หนทางมิไกลให้รอชม

โสภณ เปียสนิท

รำพึงถึงเพลงชาติไทยยุค 2562

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องราวจากชุมชนห่างไกลความเห็น (0)