<เล่าสู่กันฟัง>ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ต.โนนข่า ( กศน.อำเภอพล) ร่วมพิธีเิปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมพลราชาวรางกูร กิติสิริสมบรูณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมอำเภอพล โดยนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ , หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , ผู้บริหารสถานศึกษา , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กิ่งกาชาดอำเภอพล ฯลฯ จำนวน 750 คน

http://khonkaen.nfe.go.th/t_nonka/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อีกบทบาทหนึ่ง...ครู กศน.ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

661555

เขียน

07 May 2019 @ 22:44
()

แก้ไข

07 May 2019 @ 22:48
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก