190423 คำชวนสับสน ชุด F - Fact

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Common Errors

190423 คำชวนสับสน ชุด F - Fact

ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Ref. GTK #597823 27 Nov. 2015 “fact & factoid”

Dictionary.com:

ให้รายการคำที่อาจสับสน กับ “fact”

รวมถึง “facts” “FAQs” “Fax”

โดย “facts” เป็นภาษาทางกฎหมาย หมายถึง

“เหตุการณ์/สถานการณ์ จริงหรือกล่าวอ้าง อันแตกต่าง จาก ผลที่เกิดตามกฎหมาย”

(ข้อเท็จจริง)

Dictionary of Problem Word and Expression :

ให้รายละเอียด “fact” ว่า

ไม่มีการใช้สำนวน “false fact”

ดังนั้น สำนวน “true fact” และ “true facts” ถือเป็นคำฟุ่มเฟือย

จึงอย่าใช้ว่า “The true facts are …...” ให้ตัด “true” ออก และ

เลือกใช้แทนวลี “loose facts” ด้วย “supposition” หรือ “allegation”

American Heritage Dictionary of the English Language:

ให้ข้อสังเกตุ การใช้ “fact” ในความหมาย

“สิ่งที่เกิดขึ้นจริง” หรือ บางสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า “มีอยู่” หรือ “รู้ดีว่ามีอยู่”

เช่นที่ใช้ใน วลี “true facts” และ “real facts” เช่น

“The true facts of the case may never be known.”

ประโยคที่ดูเหมือนว่า จะเป็นการ “ใช้ถ้อยคำ มากเกินควร”

คำ “fact” มีประวัติการใช้ที่ยาวนาน

ในความหมาย

“an allegation of fact.” หรือ

“something that is believed to be true.”

เช่นในคำพูดของหัวหน้าสหภาพแรงงาน Albert Shanker ที่ว่า

“This tract was distributed to thousands of American teachers, but the facts and the reasoning are wrong."

เป็นการใช้ ที่นำไปสู่ แนวคิดของ “incorrect facts”

ที่ทำให้นักวิจารณ์กระอักกระอ่วนใจ เมื่อพวกเขาเน้นย้ำว่า “that facts must be true.”

แต่เป็น การใช้ ที่ช่วยให้เห็น ความแตกต่าง หรือช่วยเน้นย้ำ


Collins COBUILD English Usage:

ให้รายละเอียด การใช้ "fact "ว่า

“a fact” คือ “สิ่งหนึ่ง ในความรู้หรือข่าวสาร ที่เป็นความจริง” เช่น

“It may help you to know the full facts of the case.”

“The report is several pages long and full of factsand figures.”

ข้อควรระวัง:

อย่ากล่าวหรือใช้ว่า “true facts” เช่น

“these facts are true,”

การใช้ สำนวน “the fact that”

เพื่ออ้างอิงถึงสถานการณ์ทั้งหมด โดยใช้เริ่มต้นวลี เช่น

“He tried to hide the fact that he was disappointed.”

“The fact that the centre is overcrowded is the main thing that people complain about.”

ข้อควรระวัง

ในวลีเช่นนี้ ต้องใช้ “that”

อย่าใช้ว่า 'He tried to hide the fact he was disappointed'

ใช้สำนวน “in fact”

เพื่อแสดงว่า “กำลังให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับสิ่งที่ได้กล่าวไว้” เช่น

“They've been having financial problems. In fact, they may have to close down.” 


Kernerman English Multilingual Dictionary :

ให้คำแปล นาม “fact” คือ

“ความจริง” = (reality) หรือ ข้อเท็จจริง เช่่น

“It is a fact that smoking is a danger to health.”

เป็น คุณศัพท์ สะกด = “factual” แปลว่า “เกี่ยวกับข้อเท็จจริง” เช่น

“a factual account.”

สำนวน “the fact of life” = “ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศศึกษา”

หรือ “as a matter of fact” หรือ “in fact” และ “in point of fact”

ต่างแปลว่า “แท้จริง หรือ อันที่จริง” เช่น

“She doesn’t like him much – in fact I think she hates him!”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน F Revised 190327ความเห็น (0)