Leadership and Globalization at Indorama, Thailand.

My global vision to maximize opportunities and avoid threat and by doing so the majority of people must benefit.

สวัสดีครับชาว Blog และลูกศิษย์กลุ่มคณะผู้บริหารของ Indorama, Thailand. ทุกท่าน

         ผมรู้สึกยินดีมากที่คณะผู้บริหารของ Indorama, Thailand. ให้เกียรติเชิญผมเป็นวิทยากร จัด workshop 1 วันเต็มให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ ซึ่งเน้น เรื่องที่สำคัญ คือ การสร้างภาวะผู้นำ (Leadership) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นเรื่อง "Leadership and Globalization, the Change of Mindset" ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุก ๆ หน่วยงานต่างก็กำลังให้ความสนใจกันมาก

        การหาความรู้ร่วมกันในวันนี้คงมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ ผมก็ขอใช้ Blog นี้เป็นสื่อกลางให้เราสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ และกระจายความรู้ไปสู่คนอื่น ๆ ที่สนใจนะครับ

                                                          จีระ  หงส์ลดารมภ์ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนมนุษย์กับดร.จีระ

คำสำคัญ (Tags)#indorama#thailand.

หมายเลขบันทึก: 66061, เขียน: 08 Dec 2006 @ 15:08 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 13:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

ดำรง
IP: xxx.156.46.169
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณท่าน ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ เป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลามาให้ความรู้แก่พวกเราชาวอินโดรามา

มาเป็นคนแรกเลย ขอกล่าวไว้สั้นๆ แล้วกัน "มนุษย์มีความพยายามเท่ากัน แต่ใช้ไม่เท่ากัน"

ชัยดนัย
IP: xxx.148.253.234
เขียนเมื่อ 
สวัสดีครับ เมื่อวานได้แวะเข้ามาดูแต่ยังไม่เห็นบล็อค วันนี้เห็นแล้วจึงรีบเข้ามาเลยครับ เช่นกันกับพี่ดำรงนะครับ ขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่ง ได้กลับมาทำงานตามปกติแล้วทำให้เกิดกลัวว่าสิ่งที่ได้มาจะไม่ได้นำมาใช้กับบริษัทน่ะครับ คือด้วยตัวคนเดียวคิดว่าไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ครับ ตอนนี้สิ่งที่พยายามทำคือกระตุ้นตัวเองให้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษอยู่ครับ
ยม น.ศ.รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต "ร่วมแสดงความคิดเห็น Leadership and Globalization"
IP: xxx.139.223.18
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ศ.ดร.จีระ  ผู้เข้าร่วมสัมมนา Indorama Thailand และท่านผู้อ่านทุกท่าน

  เมื่อวันที่ศุกร์ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปร่วมการสัมมนา Leadership and Globalization..............  ศ.ดร.จีระ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้มีโอกาสแชร์ความรู้ โดยให้แต่ละกลุ่ม(แต่ละโต๊ะ ส่งตัวแทนออกมาพูดว่าหลังจากพูดคุยกันในช่วงเช้านั้น มีประเด็นอะไรบ้าง ที่เราจะนำไปใช้ในองค์กรได้ ทั้งในแง่การทำงานและการดำเนินชีวิต......... แต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนออกมาปะทะความรู้ ประสบการณ์ร่วมกันอย่างน่าสนใจ พอสรุปได้ดังนี้ กลุ่มแรก ตัวแทนมาจากสละบุรี โรงงานผลิตแอลกอฮอร์ ชื่อกลุ่มหัวรุนแรง นำเสนอประเด็นที่ได้จาก ศ.ดร.จีระ เรื่องแรงจูงใจในองค์กร สาเหตุที่ไม่ได้ ต่อ ป.โท เพราะองค์กร ไม่อยากให้ลูกน้องเก่งกว่าหัวหน้า หัวหน้าเป็นอินเดีย  เกี่ยวพันกับ Motivation อีกเรื่องที่มีผู้บริหารเข้าใหม่เข้ามาทำงาน สามปี พยายามพัฒนาแต่ไม่ค่อยได้รบการสนับสนุนเท่าที่ควร   กลุ่ม 2 นำเสนอประเด็นที่ได้ในช่วงเช้าว่า การเป็นผู้นำต้องใฝ่รู้  เรียนรู้อ่างต่อเนื่อง  ที่ Indorama Thailand ไม่ค่อยมีการอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากนัก  ในความเห็นของกลุ่มนี้ คิดว่าได้ประเด็นจาก ศ.ดร.จีระ ที่น่าสนใจ คือ ผู้นำควรมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ หาความรู้ใหม่  ทุกสังคมมีความขัดแย้ง ที่มีความขัดแย้งเพราะมีความไม่รู้ ถ้าเราหมั่นเรียนรู้ ความขัดแย้ง ก็จะหมดไป 

กลุ่ม 3 กลุ่มนี้ชื่อกลุ่มพัฒนาใหม่ ทำใหม่ ได้ประเด็นจาก ศ.ดร.จีระ ที่น่าสนใจ คือ ถ้าจะพัฒนาอะไร ต้องพัฒนาที่ความคิดสู่การกระทำ ถ้าจะทำได้ ก็ต้องรู้ปัญหา จริง ไม่เดินหนีปัญหา การที่จะสร้างผู้นำ ได้ ก็ต้องสร้างเป็นทีม

 นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังแจ้งไปถึงทีมงานที่เข้าสัมมนาทุกคนว่า อยากจะฝากพวกเรา ทุกคน ให้ทุกคนรักองค์กร และให้องค์กรักพวกเรา อยากให้องค์กรรักพวกเรา ดิฉันอยู่มา สิบสามปี นายจะเป็นใครก็ได้อยากให้องค์กรรักพวกเรา เราจะได้รักองค์กร ยิ่งขึ้น และให้ผู้บริหารช่วยสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์การทำงานด้วย  นอกจากจะพัฒนาความรู้แล้ว ก็ขอให้พัฒนาเทคโนโลยีการทำงานด้วย 

กลุ่ม 4 มีประเด็นโดนใจ ที่ได้จาก ศ.ดร.จีระ ในช่วงเช้า คือ ความสามารถจะไม่มีความหมายใด ๆ ถ้าไม่มีโอกาส อยากจะฝากอาจารย์ว่า ถ้าองค์กรต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก็ควรต้องสนับสนุนเทคโนโลยี ความรู้ต่าง ๆ ก็ต้องพัฒนาด้วย ถ้าคนอย่างเดียวจะทำงานไม่สำเร็จ ต้องสนับสนุน เทคโนโลยีการทำงานด้วย 

กลุ่ม 5  คุณสมโภช  ผจก.บุคคล ทั้งสามบริษัท ทำงานมาสองเดือนเศษ ชื่อกลุ่ม win win มีประเด็นที่ได้และนำเสนอในช่วงเช้านี้คือ เจ้านายก็อยู่ได้ ลูกน้องก็อยู่ได้ ทีจริงรู้จักคนอินเดียมานานแล้ว เรียนที่อินเดียทั้งหมด จนกระทั่งจบ ป.เอก ที่อินเดีย เคยอยู่บริษัทญี่ปุ่นมา หกปี ทั้งหมดที่ได้พูดคุยมาเป็นปัญหาตามความเป็นจริง เราต้องเข้าใจว่า นายเป็นอย่างไรนายก็เป็นคนดีคนหนึ่ง นายคนอินเดีย นายคนไทย ต่างกันมาก จึงควรศึกษาทำความเข้าใจ  

 

ลูกน้องก็เช่นกัน เรามีบทบาทเป็นนายเช่นกันและมีลูกน้อง  เมื่อเรารู้และเข้าใจธรรมชาติของนายแล้วทำอย่างไรแล้ว เราก็มีหน้าที่ที่จะให้ลูกน้องทำตามอย่างเราได้  เจ้านายต้องดึง ลูกน้องต้องดัน  คำถามคือ เราจะให้อะไรบริษัท คำตอบคือ ความรู้ ความมารถที่เรามีอยู่   

คุณลักษณะผู้นำ

 

ในการสัมมนาครั้งนี้ มีการทำ Survey เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้นำ จากแบบสำรวจ สมาชิกผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ให้ความสำคัญของคุณลักษณะผู้นำ เรียงตามลำดับ พอสรุปได้ดังนี้

 1. การจัดระบบงาน(เก่งงาน
 2. พร้อมรับผิดชอบ(เก่งงาน)
 3. วิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระบบ(เก่งคิด)
 4.  ยอมรับเพื่อนร่วมงาน(เก่งคน)/มีการวางแผน(เก่งงาน)/สุขุมเยือกเย็น(เก่งคน)
 5. จิตใจเปิดเผย/ ปฏิบัติตามนโยบายองค์กร/ อธิบายเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจน(เก่งคน/เก่งคิด)
 6. เป็นนักสังเกตการณ์เชิงวิเคราะห์(เก่งคิด)
 7. สามารถทำให้ผู้อื่นทำงานเป็นทีมได้(เก่งคน)
 8.  ยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ได้(เก่งคน)
 9. มีความกระตือรือร้น(เก่งงาน)
 10. อดทนและฟังทัศนะของผู้อื่น(เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด)
  

ในช่วงท้ายของการสัมมนา ศ.ดร.จีระ ได้ให้แต่ละกลุ่ม ยกประเด็นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการ ภายในองค์การ ในฐานะผู้นำ มองเห็นปัญหาอะไรบ้าง กลุ่มละสองปัญหา ในส่วนของปัญหา ผมขอไม่เขียนไว้ใน Blog นี้ แต่จะนำสรุปและนำเสนอให้กับ ศ.ดร.จีระ

  นอกจากนี้ ศ.ดร.จีระ ได้ให้แต่ละกลุ่มยกประเด็นคุณลักษณะของผู้นำ ในความเห็นของแต่ละกลุ่มว่าควรมีอย่างไร ผมพอจะจับประเด็นแต่ละกลุ่มได้กล่าวในที่สัมมนาไว้ โดยย่อดังนี้ครับ กลุ่ม 1
 • ภาวะผู้นำเฉพาะชาวอินเดีย(ดร.) อันดับแรก ต้องเก่งงาน เก่งคน เก่งคิด  เก่งการเรียนรู้  เก่งคุณธรรมจริยธรรม
กลุ่ม 2
 • ต้องมีความสามารถทุกด้าน
 • ต้องมีความเมตตา
 • ต้องยอมรับผู้อื่นด้วย
 • ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี กล้าทำสิ่งใหม่ ๆ

กลุ่ม 3

 • มีวิสัยทัศน์
 • มีความจริงใจ
 •  มีเป้าหมายที่ชัดเจน
 • ใฝ่หาความรู้
 • ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

กลุ่ม 4

 • เป็นแบบอย่างที่ดี ในการทำงาน
 • ให้ความเป็นธรรมให้โอกาส
 •  รับฟัง ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมคนดี

กลุ่ม 5

 • มีความน่าเชื่อถือ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ คิดแล้วทำได้
 • กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานได้ดี ทำงานเป็นทีม
 •  ทำให้เกิดการทำงานในทิศทางเดียวกัน
 • จัดลำดับปัญหา วางแผนดำเนินการ คิดเป็นระบบ แก้ปัญหาเป็น
 • การกระจายอำนาจกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ไปทำ
 

จากทั้งห้ากลุ่มที่ได้กล่าวถึงคุณลักษณะผู้นำ หลังจากได้รับการแลกเปลี่ยนความรู้ ปะทะกันทางปัญญาแล้ว สรุปได้ว่า ทั้ง ห้ากลุ่ม ได้กำหนดคุณลักษณะของผู้นำไว้คล้าย ๆ กันคือ

 

เก่งคน  ต้องมีความเมตตา  ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานได้ดี ทำงานเป็นทีม  ให้ความเป็นธรรมให้โอกาส  มีความจริงใจ

 เก่งงาน กล้าทำสิ่งใหม่ ๆ มีความสามารถทุกด้าน  ทำให้เกิดการทำงานในทิศทางเดียวกัน จัดลำดับปัญหา วางแผนดำเนินการ  แก้ปัญหาเป็น  

เก่งจริยธรรม คุณธรรม  เป็นตัวอย่างที่ดี มีความเมตตา มีความน่าเชื่อถือ มีความจริงใจ ให้ความเป็นธรรมให้โอกาส ส่งเสริมคนดี

 เก่งคิด ได้แก่ มีวิสัยทัศน์  มีเป้าหมายที่ชัดเจน   ใฝ่หาความรู้  ในส่วนของผม ขอร่วมแชร์ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้นำ ดังนี้ ครับ พฤติกรรมของผู้นำในยุคใหม่นี้พฤติกรรมของผู้นำคือ รักมั่น กตัญญู รู้คุณคน ทำบุญสุนทาน อภิบาลอารมณ์ ไม่กล่าวร้าย ไม่กล่าวหา ไม่เป็นกลุ่มฮายิน่าไล่ล่าเหยียบย่ำผู้อื่น อดทน ฟันฝ่า เดินหน้า สร้างอนาคต พฤติกรรมของผู้นำ ตามทฤษฎี 6 ท.
 • ท.ที่ 1 ท้าทาย ทำงานที่ยากกว่า งานที่คนอื่น ไม่กล้าทำ
 • ท.ที่ 2 ท่าที  มีท่าทีที่ดี มีความคิด ทัศนคติที่ดี มีคำถามที่ดี เพื่อหาคำตอบที่ดีและวิธีการปฏิบัติที่ดี
 • ท.ที่ 3 ทบทวน หมั่นทบทวน งาน ความรู้ การป้องกันปัญหาอุปสรรค
 • ท.ที่ 4   ทน ต้องอดทน อึดกว่าคนทั่วไป ไม่บ่น ไม่เบื่อ
 • ท.ที่ 5 เที่ยงธรรม ยุติธรรม ท่องแท้
 • ท.ที่ 6    ทำ ทำด้วยความมุ่งมั่น ทำให้เป็นตัวอย่างที่ดี ทำเพื่อส่วนรวมฯ
 เมื่อผู้นำมีพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะมีวิธีการทำงานแบบผู้นำยุคใหม่ ดังนี้
 1. มีการทำงานแบบบูรณาการ
 2. ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม
 3. รู้จักบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 4. การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน
 5. กล้าคิดกล้าทำ
 6. สามารถวัดผลสำเร็จได้อย่างชัดเจน
 7. มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
 8. เน้นความรวดเร็วเพื่อให้สามารถ
 9. รู้จักสร้างวิสัยทัศน์ในการทำงานร่วมกัน         
 10. แข่งขันกับผู้อื่นได้
 11. การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน
 12. มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 13. การคิดเชิงยุทธศาสตร์
 14. ปรับตัวให้ทันโลกทันสมัย
 15. การมองไปข้างหน้าและเปิดมุมมองให้กว้าง   
 16. การแสวงหาและใช้ประโยชน์
 17. ทำงานเชิงรุก                
 18. จากเทคโนโลยีสมัยใหม่
 19. ความท้าทาย
 Leaders Know how to Brain Building[1], Know how;-
 • to      Jigsaw
 • to      Comparative
 • to      Benchmark
 • to      System      
 • to      Analysis
 • to      Synthesis 
 • to      Diagnosis
 • to      Symptom

Be a Good Leaders Keys

 1. Energy
 2. A great deal of patience and tolerance
 3. Commitment
 4. Willing to work hard
  The 4 E Leader[2] 

1. Energy

 • Drive
 • Embraces
 • Change

2.Energize

 • Vision
 • Sparks
 • Others
3.EDGE
 • Strong
 • Competitor
 • Makes Difficult
4.EXECUTION
 •  Delivers Results
 • Consistent
 • Performer
 • Decisions
  
Best Leaders[3]
 1. Honesty
 2. Responsiveness
 3.  Vigilance = Continued Success
 4. Livingness to learn and relearn
 5. Sense of adventure
 6. Vision
 7. Altruism
 นอกจากนี้ ท่านผู้อ่านสามารถศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง Leadership ได้ใน Blog ของ ศ.ดร.จีระ ใน Blog ของ โรงแรมโอเรียนเต็ล ธนชาติ ม.รามคำแหง ม.ขอนแก่น ซึ่งมีอยู่ใน http://www.chiraacademy.com/

 

 

ผมได้เขียนบทความสรุปจากหนังสือ Good to Great ซึ่งได้กล่าวถึงบริษัทที่ดี สู่บริษัทที่ยิ่งใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า ในองค์การดังกล่าว มักจะมีพฤติกรรมการบริหารของผู้นำที่เป็นเลิศ และมีผู้นำระดับที่ 5 อยู่ในทุกองค์การที่ดีและยิ่งใหญ่ มีรายละเอียดอยู่ใน http://gotoknow.org/blog/HRM-YOM5/57899

 

 สุดท้าย ขอบคุณ ศ.ดร.จีระ ที่เปิดโอกาสให้ออกมาแสดงความคิดเห็นและร่วมแชร์ความรู้ ปะทะทางปัญญา กับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ผมเห็นความมุ่งมั่น ความตั้งใจของผู้เข้าสัมมนาทุกคน มีความตั้งใจดี  รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสรู้จักกับทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนา   ขอความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้อ่านทุกท่าน สวัสดี ยม น.ศ.รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 081-9370144  [email protected]


[1] Professor Dr. Boonton Dockthaisong, Ph.D,’s Forum, 18 November 2006  
[2] Jeffrey A. Krames. JACK WELCH AND THE 4E’s OF LEADERSHIP; How to Put GE’s Leadership Formula to Work in Your Organization: 2005: 5. 
[3] Susan Annunzio .2006 eLEADERSHIP: 27-32  
ยม น.ศ.รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต "ร่วมแสดงความคิดเห็น Leadership and Globalization)
IP: xxx.9.158.22
เขียนเมื่อ 
สวัสดีครับ ศ.ดร.จีระ  และท่านผู้อ่านทุกท่าน  

สืบเนื่องจากการสรุปประเด็น ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาแต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนออกมาพูดถึงปัญหา ทางด้านการจัดการในฐานะที่เป็นผู้นำ กลุ่มละ 2 ปัญหา  สรุปได้ดังนี้ 

กลุ่ม 1

 • การส่งเสริมพัฒนาพนักงานยังไม่ชัดเจน
 • เน้นการทำงานมากไป
 • ทัศนคติพนักงานไม่ดี
 • ผลตอบแทนควรทบทวน
 • ปัญหาการสื่อสารในองค์กร
 • เรื่องภาษาอังกฤษ
 • เรื่องความเข้าใจ วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
กลุ่ม 2
 • ความเลื่อมล้ำของสวัสดิการระหว่างอินเดีย กับไทย โดยเฉพาะระดับ MANAGER
 • ผู้บริหาร ขาด Mind Set ที่ดี
กลุ่ม 3
 • มองไม่เห็นทางออกของปัญหาการจัดการ
 • ปัญหาที่ผ่านมา สองกลุ่ม เห็นด้วย
 กลุ่ม 4
 • ผู้บริหารขาดวิสัยทัศน์  ไม่สำเร็จ ไม่ต่อเนื่อง
 • ผู้บริหารมักจะใช้วิธีการบริหารที่ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 • ปัญหาท้องถิ่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม กับท้องถิ่น
 • ไม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • การบริหารทำให้องค์กรมีความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลา
 กลุ่ม 5
 • ทั้งฝ่ายอินเดีย ฝ่ายไทย พนักงานขาดการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
 • ระบบการทำงาน ไม่เป็นระบบ ตัววัฒนธรรมองค์การ ไม่ชัดเจน ไม่ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน
 • ปัญหาการสื่อสาร ไม่ชัดเจน
 • ทัศนคติที่ติดลบตลอดเวลา

จากปัญหาทั้ง 5 กลุ่ม ผมได้นำประเด็นปัญหามาจัดกลุ่มและกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ การการแก้ไขและ ป้องกันปัญหาขององค์การไว้ ในตารางตอนท้ายนี้  

 

ประเด็นปัญหา

ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการ
ผู้บริหารขาดวิสัยทัศน์ ผู้บริหารขาด Mind Set ที่ดี1.          ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้บริหาร
2.          ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงกลยุทธ์ ทบทวน หรือปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ KPI
ปัญหาการสื่อสาร ไม่เข้าใจ ไม่ชัดเจน 3.          ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการสื่อสาร
ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษปัญหาการพัฒนาคนไม่ชัดเจนไม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน 4.          ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ปัญหาทัศนคติของพนักงานไม่ดี5.          ยุทธศาสตร์การพัฒนาทัศนคติพนักงาน ให้มีการสำรวจทัศนคติพนักงาน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ การจัดการ6.          ยุทธศาสตร์ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์
ทัศนคติพนักงานติดลง
ปัญหาเน้นการทำงานมากไปงานไม่เป็นระบบ7.          ยุทธศาสตร์การจัดทำระบบมาตรฐานการทำงาน
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 8.          ยุทธศาสตร์การจัดทำระบบสิ่งแวดล้อมฯ ยุทธศาสตร์ชุมชนสัมพันธ์
ปัญหาสิ่งท้องถิ่น
ปัญหาสวัสดิการไม่เท่าเทียมกัน

9.          ยุทธศาสตร์ปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้าง สวัสดิการ

10.     ยุทธศาสตร์การปรับปรุง ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ปัญหาค่าจ้าง ผลตอบแทนไม่เป็นธรรม
ปัญหาวัฒนธรรมข้ามชาติ อินเดีย &ไทยปัญหาวัฒนธรรมที่ต่างกันปัญหาวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ชัดเจน 11.     ยุทธศาสตร์จัดทำและเผยแพร่วัฒนธรรมองค์การที่เป็นเลิศ
ปัญหาความขัดแย้ง12.     ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานสัมพันธ์13.     ยุทธศาสตร์ ลด ปัญหาความขัดแย้ง ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

จากตารางข้างต้น ซึ่งหากจะนำยุทธศาสตร์แต่และยุทศาสตร์ไปใช้จริง จะต้องทำการวิเคราะห์ SWOT องค์การอย่างละเอียด เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา แล้วนำมากำหนดแนวทางเลือกในการแก้ไข กำหนดแผนดำเนินการ กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ กำหนดการควบคุมติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และหาเจ้าภาพรับไปดำเนินการ "ใช้งานสร้างความสัมพันธ์กับทีมงาน" ครับ ........

 

หวังว่าข้อมูลดังกล่าว จะเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ  เป็นประโยชน์ แก่นักบริหารทุกระดับ ทุกองค์การ และผู้อ่านทุกท่าน........

  

ขอความสวัสดีจงมีแด่ท่าน 
สวัสดีครับ 
ยม 
นักศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
081-9370144  

[email protected]