การสวนกระเพาะปัสสาวะเทียมด้วยตนเอง

     ทำในกรณีที่ได้รับการผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะเดิมทิ้ง  แล้วทำกระเพาะปัสสาวะเทียมจากลำไส้ใหญ่ขึ้นมาใหม่ ผู้ป่วยต้องสวนปัสสาวะทิ้งด้วยตนเอง

     เตรีมsetสวนปัสสาวะ  ล้างมือให้สะอาด เอนตัวไปด้านหลัง             เล็กน้อย ใส่ถุงมือ sterile หล่อลื่นสายสวนด้วยน้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว      ใช้ไม้พันสำลี sterile ชุบน้ำต้มสุกเย็นแล้วเช็ดที่ ท่อเปิดกระเพาะปัสสาวะเทียม  สอดสายสวนที่หล่อลื่นไว้แล้วเข้าไปตรงๆเล็กน้อย แล้วค่อยๆแทยงขึ้นแล้วโค้งลง ระบายน้ำออกให้หมด  ค่อยๆดึงสายออก  ใช้ไม้พันสำลีชุบน้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว ทำความสะอาดบริเวณกระเพาะปัสสาวะเทียมอีกครั้ง ปิดด้วยก๊อส sterile