ออกกำลังสม่ำเสมอช่วยให้ความดันโลหิตสูงลดลงได้ค่ะ

พบว่าคนใกล้ตัวเมื่อเครียดมากความดันโลหิตเพิ่มเป็น 160 / 110 mmHg  แต่เมื่อมีการออกกำลังกายโดยการวิ่งเหยาะ ๆ ในบ้านจากหน้าบ้านไปหลังบ้านวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ  3 - 5 วัน ในเดือนแรกพบว่าความดันโลหิตลดลงเหลือ 130/90 mmHg และเมื่อออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเช่นนี้ 6 เดือนต่อมาพบว่า ความดันโลหิตไม่เกิน 120 80 mmHg ซึ่งเป็นที่น่าพอใจมากค่ะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมีการออกกำลังเป็นประจำนะคะ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะ