190318-3 คำชวนสับสน ชุด E – Exponential

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Common Errors

190318-3 คำชวนสับสน ชุด E – Exponential

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานกรม
ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น
ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Please also see Ref: 151126-5

Dictionary.com

ออกเสียง Exponential

เน้น พยางค์ สาม = “ek-spoh-NEN    -shuh l”

ความหมาย ไม่เป็นทางการ ของ Exponential

เมื่อใช้เป็น คุณศัพท์ คือ “very rapid”

ความหมาย ทางคณิตศาสตร์ คือ “เลขชี้ กำลัง”

Common Errors in English Usage

อธิบาย เมื่อบางสื่ง เพิ่มขึ้น แบบ exponentially

หมายถึง “สิ่งนั้น เพิ่มขึ้นซ้ำๆ ครั้งละเป็นเท่าตัว ด้วยความรวดเร็วแบบเร่งรีบ”

อย่าใช้ พร่ำเพรื่อ กับ การเพิ่มขึ้น ที่ถึงแม้รวดเร็ว แต่เป็นแบบ สม่ำเสมอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E Revised 180823ความเห็น (0)