190318-2 คำชวนสับสน ชุด E – Expostulate – postulate

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Common Errors

190318-2 คำชวนสับสน ชุด E – Expostulate – postulate

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานกรม
ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น
ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Please also see Ref: 151126-4

Dictionary.com

ออกเสียง expostulate = “ik-SPOS-chuh-leyt”

ออกเสียง postulate เมื่อเป็น กริยา =POS-chuh-leyt

                                    เป็น นาม= POS-chuh-lit” (สังเกตเสียงลงท้าย สั้น)

Oxford Learner’s และ Merriam-Webster Dictionaries

ออกเสียงแบบ AmE ว่า “ik-SPA:ST-chuh-leyt”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E Revised 180823ความเห็น (0)