เที่ยวเชียงรายกับสุภัชชา.กับวัดที่ปรากฎในคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ๋ตอนวัดป่าแดงหลวง

เที่ยวเชียงรายกับสุภัชชา.กับวัดที่ปรากฎในคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ๋ตอนวัดป่าแดงหลวง

โดยอาจารย์สุภัชชา.พั นเลิศพาณิชย์

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง


วัดป่าแดงหลวง อยู่ข้างดอยจอมกิตติ ด้านตะวันตกเฉียงเหนือ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันนี้ร้างแล้ว
ตำนานเมืองเหนือกล่าวถึงการสร้างวัดป่าแดงหลวงไว้ว่า “พ.ศ. ๒๐๙๗ พระเจ้าเมกุฏิสุทธิวงศ์ พระเจ้าเชียงใหม่โปรดให้ เจ้ากมล(หรือพระยากำพล) พระญาติไปครองเมืองเชียงแสน ได้สร้างวัดป่าแดงหลวง ในปี ๒๐๙๙” 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


วัดป่าแดงหลว
งปรากฏหลักฐานในชินกา ลมาลีปกรณ์ ความว่า
“เมื่อพระศาสดาปรินิพพานได้ ๑๙๗๗ ปี ปลายปีฉลูจุลศักราช ๗๙๕ พระเถระเหล่านั้นไปเมืองเชียงแส
น(โยนก) ได้อุปสมบทกุลบุตรเป็นอันมากที่เกาะดอนแท่น ขอให้ทราบว่า พระมหาเถรอุปสมบทคราวนั้นมี พระธรรมเสนาปติกุลวงศ์ เป็นต้น ในปีจุลศักราชนั้นเอง พระมหาเถรทั้งหลาย ท่านให้สร้างมหาวิหารป่าแดง(วัดป่าแดงหลวง) ในวันเพ็ญเดือน ๓ ที่เชิงดอยจอมกิตติ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนครเชียงแสน พระมหาเถรเหล่านั้นภายหลัง ได้ทำอุปสมบทกรรมในปีนั้นเองที่สุวรรณปาสาณกะในเมืองเชียงราย ขอให้ท ราบว่าพระเถระที่ได้อุปสมบทคราวนั้นคือพระธรรมทินนะ เป็นต้น ต่อจากนั้นมาพระสงฆ์ในราชอาณาจักรของพระเจ้าดิส(สามฝั่งแกน)ได้ทำอุปสมบทกรรมหลายครั้งหลายหน ครั้งนั้นพระภิกษุชาวลังกายังมีอยู่หลายองค์”

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม


<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ท่องเที่ยวกับสุภัชชา (กระต่ายใต้เงาจันทร์)ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

660461

เขียน

15 Mar 2019 @ 13:02
()

แก้ไข

16 Mar 2019 @ 18:37
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก