R2R งานดี@ยโสธร : การดูแลผู้ป่วย PC

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

R2R งานดี@ยโสธร : การดูแลผู้ป่วย PC

การงานวันนี้

พี่หน่อย-นภาพร มาคุยด้วยถึงเรื่องงาน R2R ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ Palliative Care จากครั้งก่อนเรามีอยู่หลายประเด็นที่พบว่าเป็น GAP ของการทำงาน พี่หน่อยและทีมเครือข่ายก็มีการพัฒนาเพื่อปิด GAP หรือช่องว่างอุปสรรคในการทำงานดังกล่าวได้อยู่หลายประเด็น

อย่างเช่นวันนี้มีเรื่องหนึ่งที่เรานั่งคุยกันน่าสนใจมากและรู้สึกขอบพระคุณพี่หน่อยที่มานั่งเล่ากึ่งถอดบทเรียนให้ฟัง ทำให้มองเห็นกระบวนการพัฒนาค่อนข้างชัดเจน คือเรื่อง “การทำ Family Meeting ต่อคุณภาพการทำ Advance Care Plan” ซึ่งผู้ป่วย PC (Palliative Care) มีปัญหาที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนอยู่ในหลายมิติที่นำไปสู่การตัดสินใจและวางแผนในการดูแลช่วยเหลือ เช่น ความเข้าใจไม่ตรงกันของญาติด้วยกันเอง ความไม่รู้หรือไม่เข้าใจ การถ่ายทอดและสื่อสารระหว่างทีมรักษาและครอบครัวเครือญาติของผู้ป่วย การยอมรับไม่ได้หรือความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นหลากหลายอารมณ์และความรู้สึก และอีกหลายๆ ประเด็น

พี่หน่อยและทีมจึงมาพัฒนากระบวนการของการทำ Family Meeting เพื่อปิด GAP ที่มักเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ เมื่อนำไปสู่การทำ Advances Care Plan ทำให้บางครั้งการตัดสินใจและวางแผนในการดูแลในครั้งแรกอาจจำมาสู่ความขัดแย้งในกลุ่มญาติและสมาชิกในครอบครัวได้ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนอยู่หลายครั้ง

ในการทำ R2R ในงาน PC นี้ที่พบส่วนใหญ่มักเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ศึกษาอย่างลึกซึ้งในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มาก แต่ผลงานชิ้นนี้เราออกแบบเป็นเชิงศึกษากระบวนการพัฒนา รูปแบบการวิจัยเป็นแบบ “วิจัยเชิงปฏิบัติการ” (Action Research) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อศึกษาถึง Process ที่เกิดขึ้นที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาและปิด GAP ที่เกิดจากการทำงานในรูปแบบเดิมๆ

เมื่อการทำ Family Meeting ที่ได้คุณภาพแล้ว ผลลัพธ์ที่สะท้อนให้เห็นได้คือ Advances Care Plan ไม่ถูกปรับเปลี่ยนไปมา อัตราการ Re-admit ลดลง และ Cost ลดลง

ชื่นชมและประทับใจ

พร้อมรอคอยติดตามผลงานอื่นๆ จากการมาร่วมถอดบทเรียนด้วยกันค่ะ

14-03-62

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#km#r2r#รพ.ยโสธร#palliative care

หมายเลขบันทึก

660454

เขียน

14 Mar 2019 @ 21:31
()

แก้ไข

14 Mar 2019 @ 21:32
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก