เที่ยวเชียงรายกับสุภัชชา.กับจังหวัดที่ปรากฎอยู่ในตำนานคัมภีร์ชนกาลมาลีปกรณ์ตอน.เมืองเชียงราย

เที่ยวเชียงรายกับสุภัชชา.กับจังหวัดที่ปรากฎอยู่ในตำนานคัมภีร์ชนกาลมาลีปกรณ์ตอน.เมืองเชียงราย

โดยอาจารย์สุภัชชา.พันเลิศ พาณิชย์

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง


จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่ตั้
งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นที่ตั้งของเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคก่อตั้งอาณาจักรล้านนา อาทิ เมืองเชียงแสน เมืองเชียงราย เมืองเชียงของ เมืองเธริงหรือเมืองเทิง เป็นต้น

เมืองเชียงรายฉบับคำกลอน
...สุภัชชา..

พงศาวดารโยนกกล่าวถึงเชียงรายเอาไว้ว่า
พระเจ้ามังรายสร้างขึ้นมาเมื่อช้างหาย
จึงเสด็จออกตามหาช้างคู่พระทัย
แล้วสร้างเวียงล้อมไว้รอบดอยทอง

สร้างไว้ในปีพ.ศ.๑๘๐๕
ให้ชื่อว่าเชียงรายน่ายกย่อง
อยู่ริมฝั่งแม่น้ำกกตามครรลอง
ทรงกลับไปครองเชียงใหม่..แต่นั้นมา

พญามังรายทรงมอบหมายเชียงรายให้
มิใช่ใครขุนครามอีกนามว่า
พญาไชยสงครามโอรสกษัตรา

ไปเถิดหนาลูกยาไปครองเมือง

ในภาพอาจจะมี สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้ง

(ตามพงศาวดารโยนกว่าพญามังรายสร้างขึ้น ณ ที่ซึ่งเดิมเป็นเวียงไชยนารายณ์ เมื่อพ.ศ. ๑๘๐๕ และครองราชสมบัติอยู่ ณ เมืองเชียงรายจนถึง พ.ศ. ๑๘๓๙ จึงไปสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นในท้องที่ระหว่างดอยสุเทพกับแม่น้ำปิง และครองราชสมบัติอยู่ ณ เมืองเชียงใหม่จนถึง พ.ศ. ๑๘๖๐ ส่วนตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ระบุว่า พญามังรายทรงเสด็จตามช้างมาทางทิศตะวันออกแล้วเห็นชัยภูมิเหมาะแก่การสร้างเมืองริมฝั่งแม่น้ำกก จึงสร้างเป็นเวียงล้อมรอบดอยจอมท องไว้ในปี พ.ศ. ๑๘๐๕ 

ในภาพอาจจะมี สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์, กำลังยิ้ม, กำลังยืน, ต้นไม้, ต้นพืช, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ


สำหรับเมืองเชี
ยงรายนั้น

เมื่อพญามังรายย้ายไปครองราชสมบัติที่เมืองเชียงใหม่แล้วพระราชโอรสคือขุนคราม หรืออีกชื่อหนึ่งว่าพญาไชยสงคราม ก็ได้ครองราชสมบัติสืบต่อมาและนับแต่นั้นเมืองเชียงรายก็ขึ้นต่อเมืองเชียงใหม่คะ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง+11


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทกลอนกระต่ายใต้เงาจันทร์ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

660459

เขียน

15 Mar 2019 @ 12:48
()

แก้ไข

16 Mar 2019 @ 18:40
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก