ประชานิยม "เวเนซุเอล่า" (๒)

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวานนี้ (๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒)  มีข่าวจากเพจ Forex Investor Trader Survivor ถึงสถานการณ์ล่าสุดของเวเนซุเอล่า ที่เผยแพร่ภาพยืนยัน คำว่า "เงินทองของมายา... ข้าวปลาสิของจริง" ของหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤษดากร บิดาแห่งการเกษตแผนใหม่ (ดูคลิปนี้)

ประชาชนกำลังขาดแคลนอาหารอย่างหนัก ทั้ง ๆ ที่ภูมิประเทศตั้งอยู่ในแถบเส้นศูนย์สูตรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมหาศาล ใกล้เคียงกับประเทศไทย สกุลเงินโบลิวาร์ไร้ค่า จนประชาชนนำมาทิ้งเกลื่อนเมืองอย่างที่เห็น ... ยิ่งไปกว่านั้น ไฟฟ้าดับทั่วประเทศต่อเนื่องครบ ๑ สัปดาห์ ไปแล้ว ทำให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลซึ่งขาดแคลนยาอยู่แล้วเสียชีวิตไปแล้วกว่า ๒๐ คน และประชาชนอยู่กันอย่างยากลำบาก 

ตีความ ต้นเหตุของวิกฤตในเวเนซุเอล่า

จากการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต อ่านบทความ และข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตเวเนซุเอล่า ผมตีความต้นเหตุแห่งวิกฤตครั้งนี้ ดังนี้

๑) การดำเนินนโยบายทางการเมืองต่อต้านสหรัฐอเมริกา 

การดำเนินนโยบายที่เรียกว่า La Grand Venuzuela ที่ยึดเอากิจการด้านน้ำมันของเอกชนมาเป็นของรัฐ และยึดมาทั้งหมดแบบเบ็ดเสร็จในยุคของฮูโก้ ชาเวซ ส่งผลโดยตรงต่อผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา เหตุนี้ อาจนำมาสู่สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามมา ต่อไปนี้

 • การยกเลิการสนับสนุนทางเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันทั้งหมด เช่น ไม่ส่งอาไหล่ ไม่ช่วยเหลือใด ๆ ในการบำรุงรักษา ฯลฯ ทำให้ต่อมาเกิดผลกระทบต่อกำลังการผลิตนำมันดิบ จากเดิมที่เคยผลิตได้กว่า ๓ - ๔ ล้านบาล์เรล เหลือเพียงวันละ ๒ ล้านบาล์เรลเท่านั้น 
 • การจับมือกันของสหรัฐอเมริกา ซาอุดิอารเบียที่ผลิตน้ำมันมากที่สุดในตลาดโลก และพันธมิตร ในการดั๊มราคาน้ำมัน ในช่วยปี 2016 เพื่อถล่มเศรษฐกิจรัฐเซีย  การแก้แค้นเวเนซุเอล่า อาจเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งของอเมริกา  ทำให้เวเนซุเอล่าขาดรายได้จากการขายน้ำมัน ไปครึ่งหนึ่ง ซึ่งคิดเป็นกว่า 98% ของรายได้ทั้งหมดของประเทศ  ... ในขณะที่รายจ่ายเท่าเดิม ... จึงเดี้ยง....
 • การเข้าแทรกแซงทางการเมืองของอเมริกา ที่เข้าไปสนับสนุนนายฮวน กุยโด ประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยประกาศยอมรับอย่างเปิดเผยให้เป็นประธานาธิบดีของเวเนซุเอล่า ไม่ยอมรับนายนิโคลัส มาดูโร ทายาทางการเมืองของฮูโก้ ชาเวซ 
 • อเมริกา ประกาศอาญัติอำนาจทางการเงิินของประธานาธิบดีนิโครัส มาดูโร ไม่ยอมรับให้เบิกทรัพย์สินที่เป็นทางคำมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์ ...เฉย..... 
 • สหรัฐอเมริกา  เพิ่งจะแพ้รัสเซียในสนามสงครามตัวแทน ในสมรภูมิซีเรีย ในขณะที่ทั่วโลกรู้ทางสหรัฐจากกรณี "อีรัค" และ "ลิเบีย" ที่เข้าไปยึดบ่อน้ำมันเขามาโดยหาเหตุผลร้อยแปด  ดังนั้นจึงคาดเดาเข้าใจได้ว่า สหรัฐกำลังหาสมรภูมิใหม่ในการสู้รบ เป็นสนามสงครามเย็นรอบใหม่กับทางฝั่งรัสเซียและจีน  
๒) การดำเนินโนโยบายประชานิยม แบบ "ไม่พอเพียง" 


 • ได้เขียนไปแล้วในบันทึกที่ ๑ ว่า ฮูโก ชาเวซ เข้าสู่อำนาจอย่างไร และดำเนินโครงการประชานิยมอย่างไร 
 • มีวิธีคิดในการพัฒนาประเทศที่ผิด คือ ไม่ส่งเสริมให้ประชาชน "พึ่งตนเอง"  ไม่สร้างงาน สร้างอาชีพให้ประชาชน  แต่ อุดหนุนให้คนอยู่สบายโดยไม่ต้องทำงาน "ไม่พึ่งตนเอง"  นำเข้าสินค้าและอาหารจากต่างประเทศ
 • ขาดความรู้ ขาดคนดีคนเก่ง ที่จะให้คำปรึกษาและทิศทางที่ถูกต้องในการบริหารจัดการเรื่องเศรษฐกิิจของประเทศ  ( ขาดกุนซือ ขาดขงเบ้ง)   จะเห็นได้จากที่ ไปดำเนินนโยบายควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราให้ต่างจากภายนอก จนทำนักค้าเงินถล่มค่าเงินในตลาดมืด และการแก้ปัญหาโดยการพิมพ์เงินขึ้นมาโดยไม่มีสิ่งรับรอง 
 • ไม่รอบรู้เพียงพอ   ... ผมมองว่า  
  • เขาทำถูกต้องแล้วที่เข้าไปรักษาผลประโยชน์ของประชาชน ให้ได้รับส่วนแบ่งจากบ่อน้ำมันของประเทศบ้าง  เพราะจะเห็นว่า ตั้งแต่ปี 1914 พบน้ำมัน 1922 เริ่มขุดมาใช้ จนถึงปี 1998 นั้น ผลประโยชน์ตกไปอยู่ในมือต่างชาติทั้งหมด  โดยที่ชาวบ้านยังยากจน และขาดการศึกษา .... 
  • แต่ที่ไม่รอบรู้  คือ ไม่รู้จักศักยภาพของตนเองในการผลิตน้ำมันดิบ  ไม่รู้ว่าตนเองไม่มีคนที่เก่งเพียงพอในการบริหารจัดการ ซ่อมบำรุง ไม่มีเทคโนโลยี คือ พึ่งตนเองไม่ได้ด้านการผลิต 
  • ทำให้ตัดสินใจไปทำในสิ่งที่เกินตัว เกินความสามารถของตนเอง  
 • ไม่รอบคอบ   การดำเนินนโยบายประชานิยม เช่น การควบคุมราคาสินค้าให้ต่ำกว่าเป็นจริง และการควบคุมอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดปัญหาอัตราเงินเฟ้อ   ถือว่า ไม่มีเหตุผลอันสมควร  ผู้บริหารอาจรู้เท่าไม่ถึงการ หรือไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบก่อนทำ  
 • ไม่ระมัดระวัง ไม่สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีใด ๆ ให้กับประเทศ  ตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องนี้ คือ การหวังพึ่งรายได้จากการขายน้ำมันเพียงอย่างเดียวกว่า 95% หรือ 98%  ... 
 • ไม่มีคุณธรรม ไม่ได้ยึดหลักแห่งความยุติธรรม  ดังจะเห็นได้จาก การทำลายระบบศาลตุลาการของตนเอง โดยแต่งตั้งใหม่แบบโละทิ้งทั้งหมด ให้คนที่ตนเองแต่งตั้งเข้าทำหน้าที่  ทำให้ประเทศสูญเสียความน่าเชื่อถือไป  ....  เหตุการณ์ที่ฮูโก ชาเวซ 


การเขียนบันทึกเรื่องนี้ ทำให้ยิ่งตระหนักในพระปรีชาสามารถของ ในหลวง ร.๙  ....  ทรงระลึกถึงท่าน  และมีพลังที่จะสืบสานพระราชปณิธานของท่านต่อไป

ที่มา https://www.facebook.com/AnonymousArmy/photos/rpp.412682772176554/2164283373683143/?type=3&theater


สาธุ ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีแห่งความพอเพียง



ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน…. เป็นธรรมคำสอน.. ที่เราควร.. สังวรไว้.. นะเจ้าคะ.. ยายธีค่ะ

หมายเลขบันทึก

660457

เขียน

15 Mar 2019 @ 11:08
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 2, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก