ความเห็น 3109609

ประชานิยม "เวเนซุเอล่า" (๒)

เขียนเมื่อ 

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน…. เป็นธรรมคำสอน.. ที่เราควร.. สังวรไว้.. นะเจ้าคะ.. ยายธีค่ะ