ประพจน์4

ฝึกถ่าย
วันที่ 7 พฤศจิกายน ได้อกกตามหมายข่าวที่กระทรวงสาธารนะ เรื่องการขายบุหรี่ในเซเวน ได้ถ่ายลองถ่าย Insert โดยใช้หลักการถ่ายคือเลือกจุดสนใจและขนาดภาพแล้วซูมไปที่จุดสนใจแล้วปรับโฟกัสให้ชัดเจนแล้วปรับขนาดภาพที่เลือกไว้(ดูองค์ประกอบว่ามันรกเกินไปหรือเปล่า) การเลือกถ่ายใช้ขนาดภาพเป็นตัวเล่าเรื่อง ในตอนบ่ายนั้นได้ไปตามหมายข่าวที่สถานีดาวเทียมลาดหลุมแก้วแต่ไม่ได้ถ่ายงานเพราะหมายกำหนดการเลื่อน หลังจากนั้นพอกลับมาถึงสถานีก็มาเรียนรู้โปรแกมตัดต่อของ ITV ชื่อ NEWS FLASH เบื้องต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของประพจน์ความเห็น (0)