ณรงค์ชัย 7/11/48 วันที่ 1 ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันเริ่มต้นของการฝึกงาน
  • วันนี้ฝนตกทำให้ถึงโรงเรียนราชวินิต (ประถม) ช้ากว่าที่หมาย แต่ก็ทันเวลา 7.30 น. เข้าติดต่อกับฝ่ายธุรการ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงพาเข้าพบอาจารย์พี่เลี้ยงทั้ง 2 ท่าน ชื่อพี่วุธ กับพี่เก่ง ซึ่งประจำอยู่ห้องโสตทัศน์ของโรงเรียน หลังจากนั้น พี่ ๆทั้ง 2 ก็ได้ตกลงทำความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายโสตทัศน์ของโรงเรียนราชวินิตให้ฟัง
  • ภาระกิจของฝ่ายเทคโนโรงเรียนราชวินิต มีดังต่อไปนี้ คือ ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา โดยมีรายการแบ่งออกเป็น 3ประเภทด้วยกันคือ รายการข่าวเช้านี้  รายการ HOMEROOM หลังการเข้าแถวเคารพธงชาติ และรายการสารคดีในช่วงพักเที่ยง วันนี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เขียนบทรายการโทรทัศน์ในช่วงรายการ HOMEROOM โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับระเบียบในการเดินแถวเพื่อเปลี่ยนห้องเรียน ซึ่งข้าพเจ้าก็ใช้เวลาเพียงไม่นานในการคิดถ้อคำในการเขียนบทดังกล่าวและได้คำชมยกย่องจากพี่เลี้ยงว่ามีฝีมือในการเขียนดีและใช้ภาษาได้เหมาะสมเข้าใจได้ง่ายดี พี่เลี้ยงได้มอบหมายให้ค้นคว้าประวัติความเป็นมาของเทศการลอยกระทงอันใกล้นี้ ซึ่งมอบหมายให้ข้าพเจ้าเขียนบทโทรทัศน์ รวมทั้งบันทึกเทปและตัดต่อด้วยตนเอง ซึ่งยังมีเวลาก่อนวันที่ 16 พฤศจิกายน
  • เวลาประมาณ 10.00น.ข้าเจ้าได้เข้าสำรวจห้องบันทึกเทป ซึ่งข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ข้าพเจ้าจึงได้ปัดกวาดทำความสะอาด พร้อมทั้งเครียของที่ไม่ต้องการใช้แล้วทิ้งเพื่อความเป็นระเบียบของห้องบันทึกเทป พร้อมท้งยังจัดระเบียบการจัดเก็บเครื่องมือการถ่ายทำพร้อมทั้งรูปถ่ายในโอกาศต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นระเบียบอีกด้วย
  • เวลาประมาณ 13.00น.หลังจากที่ได้เก็บกวาดห้องบันทึกเทปเสร็จ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำสำเนาเทปการแสดงของนักเรียนชั้น ป.6 ในงานราชวินิตร่วมใจ และในงานราชวินิตร่วมใจข้าพเจ้าได้มีบทบาทเป็นช่างภาพในงานนี้ด้วย ซึ่งงานนี้ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศได้เสด็จเป็นองค์ประธานงานในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2548
  • เนื่องจากพี่เลี้ยงของข้าพเจ้าได้ทดลองฝีมือในการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลของข้าพเจ้าแล้วจัดอยู่ในเกณฑ์ดี จึงมอบหมายงานนี้ให้
  • เวลา 16.00 น. ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ ถ่ายภาพ การประชุมเครือข่ายครูและผ้ปกครองโรงเรียนราชวินิตเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมงานราชวินิตร่วมใจในวันดังกล่าว
  • เวลา16.30น. พี่เลี้ยงให้ช่วยพิมพ์งาน ก่อนเวลากลับบ้าน 17.00 น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของณรงค์ชัย

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 6601, เขียน: 07 Nov 2005 @ 23:12 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 12:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

Rose
IP: xxx.155.54.248
เขียนเมื่อ 

ยังไม่ได้ใส่รูปอีกหรือคะ