ณรงค์ชัย1

วันปฐมนิเทศน์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วัน อังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2548 

ในวันนี้ท่านผศ.ดร.รสสุคนธ์ ได้เข้ามาแนะนำและทำความเข้าใจในการบันทึกประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยใช้เวบบล๊อกในการบันทึก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ทำให้การสื่อสารด้านการศึกษามีความทันสมัยและรวดเร็วมากขึ้น เวบบล๊อกมีลักษณะการทำงานที่ไม่ยุ่งยากมากนัก สามารถใช้งานได้คล้ายกับการส่งอีเมลล์ให้เพื่อน ๆ โดยทั่วไป แต่มีลักษณะแตกต่างที่ มีลักษณะของกลุ่มชุมชนที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ของกลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน สามารถติดต่อสื่อการระหว่างกันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นต่อกันและกันได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของณรงค์ชัยความเห็น (0)