ผู้นำในโรงเรียน


ในการประชุมปรึกษาหารือ โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ที่ กสศ. เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒    นพ. สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ กสศ. แจกเอกสารของ OECD เรื่อง Education Policy Outlook analytical framework   ซึ่งในตารางมีคำ School leaders นำมาสู่บันทึกนี้ 

ผมประทับใจวิธีการสร้าง complex school leadership ในโรงเรียน   ที่ประกอบด้วยคน ๓ กลุ่มในโรงเรียนคือ (๑) ครูใหญ่ (เขาเรียก headmaster  ไม่ใช่ director   หัวหน้าครู  ไม่ใช่ผู้อำนวยการ)  (๒) ครูสอนเก่ง (master teacher)  (๓) ครูเก่งวิชา   

คนสามกลุ่มนี้ประชุมหารือหาทางยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน   ให้นักเรียนทุกคนบรรลุผลลัพธ์ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่ตั้งไว้    นี่คือความรับผิดรับชอบของกลุ่มผู้นำในโรงเรียน  

ผู้นำในโรงเรียนเทใจที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของศิษย์   

วิจารณ์ พานิช

๕ ก.พ. ๖๒

จามจุรี สแควร์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

660157

เขียน

28 Feb 2019 @ 17:17
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก