Home and House Care..

Home and House Care @ พรานกระต่ายคร้าบ!!!!!

                                               -ภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของกรมส่งเสริมการเกษตร คือการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร ซึ่งเรียกสั้น ๆ ว่าการส่งเสริม"กลุ่มพ่อ/กลุ่มแม่/กลุ่มลูก" หากจะขยายความเกี่ยวกับกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ก็คงต้องใช้เวลาและคงจะต้องมีรายละเอียดต่างๆ มากมายเลยล่ะครับ เอาเป็นว่าวันนี้ขอนำเอาเรื่องราวของการส่งเสริม"กลุ่มแม่"มาบันทึกและบอกเล่าเอาไว้บนสมุดออนไลน์เล่มนี้ เพื่อเก็บเอาไว้เป็นจดหมายเหตุของชีวิตและหากมีผู้สนใจได้ผ่านเข้ามาอ่านบทความนี้ ก็คงจะพอเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ได้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นั้น ๆ ได้บ้างไม่มากก็น้อยครับ เรื่องราวต่างๆ ในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้น พร้อมแล้วตามผมไปชมพร้อมๆ กันได้เลยครับ

  1. เปิดต้อนรับบันทึกกับภาพความเสียหายของสถานที่ ที่จัดเอาไว้ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดปี 2562 นี้กันก่อนนะครับ สำหรับเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นในช่วงดึกของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีพายุฤดูร้อนได้พัดผ่านมายังเขตพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย เกิดความเสียหายในหลายพื้นที่ครับ เอาเป็นว่าความเสียหายแบบนี้จะก่อเกิดเรื่องราวอะไรต่อไป คงต้องตามไปดูกันครับ...

2.ก่อนอื่นต้องขอแนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จักกับ"กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองหินเตาปูน"กันก่อนครับ สำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองหินเตาปูน ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 ภายใต้โครงการ 9101 ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่งขณะนั้นได้รวมตัวกันเพื่อทำ"ดอกไม้จันทน์"และในปีต่อมาก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรรายย่อย เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่จะนำมาพัฒนาสินค้าของกลุ่ม รวมทั้งได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนและชุมชน ซึ่งผมได้บันทึกเรื่องราวเอาไว้ที่นี่ครับ @หนองหินเตาปูน และ หม้อข้าว หม้อแกง และในปีนี้ก็ได้รับการพัฒนาตามโครงการ"พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร(Smart Group) ดังนั้นจึงเป็นเป้าหมายในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดในปีนี้ครับ แม้ว่าจะมีคุณสมบัติบางข้ออาจจะไม่ครบ คือ ต้องเป็นกลุ่มที่จัดตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่หากดูคุณสมบัติข้ออื่นๆ แล้วก็ถือว่ามีความพร้อมในการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ ดังนั้นสิ่งที่คาดหวังมิได้เป็นรางวัลใดๆ แต่สิ่งที่ต้องการนั้นก็คือการที่จะได้พัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความพน้อมและสร้างพลังใจการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับ.....

3.ด้วยสถานที่และที่ทำการของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองหินเตาปูน ยังไม่มีความพร้อมและถูกผลกระทบจากภัยธรรมชาตินั้น สิ่งหนึ่งที่ต้องก้าวต่อไปด้วยภาวะของสภาพกำลังใจที่ถดถอย แต่เราก็ได้รับความร่วมมือจากผู้นำและสมาชิกกลุ่ม ที่วันนี้ต้องปรับแผนและจัดเตรียมสถานที่ต้อนรับคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งจะมาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ครับ ดังนั้นเราจึงได้ปรับย้ายสถานที่นำเสนอผลงานมา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย ครับ ด้วยความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่มและทีมงานเจ้าหน้าที่ในช่วงเช้าของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สถานที่จึงพร้อมที่จะต้อนรับคณะกรรมการแล้วล่ะครับ..

4.สำหรับวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเครือข่าย"กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อย ตำบลวังควง"และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปลักมะหว้า"นำผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาจัดแสดงภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารด้วยล่ะครับ ถือเป็นการสร้างกำลังใจและนำไปสู่การพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายได้อีกทางหนึ่งครับ..

5.สำหรับสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองหินเตาปูน วันนี้ได้นำเอาสินค้าทั้งการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าประเภทหัตถกรรมก็นำเอาโชว์และจัดแสดงให้กับคณะกรรมการได้รับชมครับ 

6.เมื่อจัดเตรียมสถานที่และนิทรรศการต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็มาเตรียมความพร้อมด้านของการนำเสนอผลงานกันก่อนครับ สำหรับวันนี้จะนำเสนอให้คณะกรรมการได้ทราบถึงความเป็นมาของกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม และสิ่งที่กลุ่มจะพัฒนาต่อไปในอนาคต ดังนั้นการซักซ้อมข้อมูลและความพร้อมในด้านต่างๆ จึงจำเป็นที่จะต้องทดสอบและสร้าความมั่นใจให้มากที่สุดครับ...

7.และเมื่อถึงเวลาตามกำหนดการในช่วงบ่าย เราก็ได้ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินระดับจังหวัด นำโดยนางอรษา รักษ์ชน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และทีมคณะกรรมการก็เดินทางมาถึง โดยมีนายวีรวุฒิ วุ่นอภัย เกษตรอำเภอพรานกระต่าย กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลกลุ่มของอำเภอพรานกระต่ายให้กรรมการได้รับทราบ หลังจากกรรมการแนะนำตัวและชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดต่างๆ แล้ว ก็ให้กลุ่มได้นำเสนอผลงานต่อไปครับ

8.หลังจากรับชมวิดิทัศน์การดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะสำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มและข้อมูลในด้านต่างๆ เพิ่มเติม วันนี้คณะกรรมการระดับจังหวัดได้ถือโอกาสมอบของใช้ในครัวเรือนให้กับสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการให้กำลังใจกับสมาชิกกลุ่มให้ก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์นี้ไปอย่างน่าอบอุ่นใจครับ...

9.เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดตกไปในบางประเด็น วันนี้เรามีทีมงานจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เช่น ครูกุ้ง ตัวแทนจาก ก.ศ.น.พรานกระต่าย ที่มาช่วยให้ข้อมูลด้านการทำงานแบบบูรณาการระหว่างส่วนราชการ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อย มาร่วมให้ข้อมูลและเพิ่มเติมแนะนำประสบการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารกลุ่มให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองหินเตาปูน และกลุ่มน้องใหม่อย่างกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปลักมะหว้าได้ รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอีกทางหนึ่งด้วยครับ และนี่ถือว่าเป็นโอกาสดีีที่นอกจากจะได้นำเสนอผลงานของกลุ่มแล้วยังได้เปิดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างเต็มที่และเกิดประโยชน์สูงสุดเลยครับ..

10.เมื่อรับฟังการบรรยายและนำเสนอผลงานพร้อมกับซักถามข้อมูลต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็ขอเชิญให้คณะกรรมการได้เยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ ที่กลุ่มได้นำมาแสดงไว้ครับ วันนี้นอกจากจะได้รับคำแนะนำหลักการพัฒนากลุ่มจากคณะกรรมการผู้มาตรวจเยี่ยมแล้ว เรายังได้รับความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่มเครือข่าย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้ยั่งยืนต่อไปได้ครับ..

11.การสนำเสนอผลการดำเนินงานเสร็จสิ้นลงไปด้วยความเรียบร้อย และก็ถึงเวลาที่เราจะได้ช่วยกันจัดเก็บสถานที่พร้อมกับสรุปผลการจัดกิจกรรมในวันนี้กันต่อครับ ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร แต่สิ่งที่กลุ่มได้เรียนรู้ในวันนี้จะช่วยทำให้กลุ่มได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้เข้มแข็งและก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนครับ....

12.การส่งเสริมและพัฒนาตามบทบาทและภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร จะนำลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น ไม่เพียงแต่จะต้องได้รับความรู้ตามหลักวิชาการแล้ว สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญคือการนำเอาหลักการนั้นมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั้นๆ ครับ สำหรับการส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ณ วันนี้อาจจะมีปัญหาและอุปสรรคไปบ้าง เนื่องด้วยขาดการส่งต่อหรือความไม่พร้อมด้านบุคลากร แต่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนให้เราได้เร่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองในการที่จะเป็นที่ปรึกษาและช่วยขับเคลื่อนงานกลุ่มไม่ว่าจะเป็น"กลุ่มส่งเสริมการเกษตร/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/กลุ่มยุวเกษตรกร"ไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืนต่อไปครับ

                                    สำหรับวันนี้ การนำเสนอผลงานจะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้เลย หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุกๆ ท่าน และหวังว่าการเปิดโอกาสให้กลุ่มได้รับการนำเสนอผลงานในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มได้เรียนรู้และนำเอาคำแนะนำต่างๆ กลับไปใช้พัฒนากลุ่มต่อไปครับ 

                                                                                                             สวัสดีครับ

                                                                                                           เพชรน้ำหนึ่ง

                                                                                                           28/02/2562

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรบ้านพรานความเห็น (5)

ขอบพระคุณสำหรับกำลังใจให้ดอกไม้ในบันทึกของผมครับ ยินดีและดีต่อใจเสมอที่มีกัลยาณมิตรคือคุณเพชรน้ำหนึ่งครับผม

เขียนเมื่อ 

ชยันมากค่ะ ทั้งกลุ่มแม่บ้าน และผู้สนับสนุน … งานเยอะนะคะคุณเพชรฯ

-สวัสดีครับอาจารย์กิจกรรมบำบัด-ยินดีที่ได้แบ่งปันเรื่องราวต่างๆ ไปยังผู้คนบนโลกกว้างครับ-ยินดีที่ได้มีกัลยาณมิตรที่ดีเช่นกันครับ-ขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจกับบันทึกนี้ด้วยนะครับ

-สวัสดีครับพี่หมอธิ-ว้าวๆ ๆ เขิลๆ ๆ ชอบกล-มีคนเข้ามาชื่นชม-พี่หมอก็งานเยอะนะครับ-เล่าเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะครับ-นักเล่าเรื่อง 55555-ขอบคุณที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจบันทึกนี้ด้วยนะครับ

เขียนเมื่อ 

ชื่นชอบระบบการเรียนรู้แะหนุนเสริมกันเชิงระบบเครือข่ายมากๆ เลยครับ ทั้งรัฐ และชุมชน นี่คือปัจจัยความสำเร็จที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งอย่างแท้จริง ครับ