ถอดบทเรียน "การยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสารสนับสนุน" จากการฟัง "คุณสวัสดิ์ วิชระโภชน์


ครั้งหนึ่ง คุณสวัสดิ์ วิชระโภชน์ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ จากกองทะเบียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นคนต้นแบบคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ทุกคนยอมรับว่า เป็นบุคลากรตัวอย่าง คุณสวัสดิ์มาพูดเรื่อง "การเขียนคู่มือปฏิบัติการ"  จำได้ว่าพูดได้ดีมากมาก .... จึงมาถอดบทเรียนไว้ให้เป็นประโยชน์ต่อน้อง ๆ พนักงานสายสนับสนุนต่อไป 


ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย

๑) ความก้าวหน้าทางวิชาชีพในมหาวิทยาลัย


 • ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 
  • ตำแหน่งวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ.
  • ตำแหน่งผู้บริหาร ได้แก่ ผอ.สำนักอธิการบดี และ ผู้อำนวยการกอง (สำหรับสายสนับสนุน)
  • ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ หรือ ตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ มี ๕ ตำแหน่ง ได้แก่
   • ปฏิบัติการ 
   • ชำนาญการ
   • ชำนาญการพิเศษ
   • เชี่ยวชาญ 
   • เชี่ยวชาญพิเศษ
  • ตำแหน่งทั่วไป มี ๓ ตำแหน่ง ได้แก่
   • ปฏิบัติงาน
   • ชำนาญงาน
   • ชำนาญงานพิเศษ
๒) ทำไมต้องขอตำแหน่ง

 • ทำไมต้องทำผลงาน เพราะว่า การทำผลงานเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ขอตำแหน่งที่สูงขึ้น  • ทำไมต้องขอตำแหน่งที่สูงขึ้น
  • เพราะจะได้เงินเดือนสูงขึ้น
  • มีสิทธิ์ได้ตำแหน่งผู้บริหาร  ... เมื่อครองตำแหน่งครบ ๗ ปี
  • จะได้รับการยอมรับจากทุกคนทุกฝ่าย
  • จะได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงาน (ได้ค่าจ้างอ่าน)
 

 • เพดานเงินเดือนของผู้ไม่ขอตำแหน่งเลย หรือก็คือ อยู่ในตำแหน่งปฏิบัติการ จะตันอยู่ที่ ๒๙,๑๔๐ บาท เท่านั้น (ประเภทงานทั่วไป หรือพนักงานที่จ้างด้วยวุฒิการศึกษาต่ำกว่า ป.ตรี จะตันอยู่ที่ ๒๑,๐๑๐ บาท) ... ดังนั้นจึงต้องขอ 
 • ถ้าได้ตำแหน่งชำนาญการ เพดานเงินเดือนจะสูงถึง ๔๗,๕๖๐ บาท (พนักงานทั่วไป ตำแหน่งชำนาญงาน จะมีสูงถึง ๓๘,๗๕๐)


 •  การขึ้นเงินเดือนจะเร็วขึ้น 
  • ตำแหน่งชำนาญการจะขึ้นเงินเดือนบนฐานสูงกว่า คือ ๒๙,๓๓๐ บาท ในขณะที่ตำแหน่งปฏิบัติการ จะอยู่ที่ ๒๐,๙๕๐ เท่านั้น (ข้าราชการ จะขึ้นเงินเดือนตามค่ากลางของฐานเงินเดือน)  
  • ได้เงินค่าตอบแทน ในกรณีของตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ
  ๓) คุณสมบัติผู้ที่สามารถยื่นขอได้


  ๔) ผลงานที่ต้องใช้ประกอบการขอตำแหน่งที่สุงขึ้น


  •  งานวิจัยในระดับชำนาญการ ไม่จำเป็นต้องตีพิมพ์ ...  แต่ตีพิมพ์จะชัวร์กว่า 


  ๕) วิธีการเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

  • กรรมการตรวจ วิธีปกติ ๓ คน วิธีพิเศษ ๕ คน  

  • หากทำร่วมกัน ต้องมีสัดส่วนอย่างต่ำ ๒๕ เปอร์เซ็นต์  คือต้องทำ ๔ เล่ม และต้องเป็นหัวเรื่องแนวทางเดียวกัน เกี่ยวข้องกับชื่องานที่เสนอขอ


  •  แบบประเมินผลงาน จะเช็คว่า 
   • เนื้อหาถูกต้องหรือไม่ สมบูรณ์หรือไม่  (๓๐ คะแนน)
   • ทันสมัยไหม (๒๕ คะแนน)
   • ประโยชน์ในการนำไปใช้ (๑๕ คะแนน)
   • ความเหมาะสมและความสม่ำเสมอของการใช้งาน (๑๕ คะแนน)
   • ความสามารถในการนำเสนอและความชัดเจน (๑๕ คะแนน)


  •  แบบประเมินงานวิจัยเน้นที่ความคิดริเริ่ม


   
  ๖) เกณฑ์การประเมิน

   การเขียนคู่มือ (Cr. สวัสดิ์ วิชระโภชน์)


  ๑) คู่มือคืออะไร  ๒) การกำหนดเรื่องคู่มือที่จะเขียน   ๓) องค์ประกอบของคู่มือ   ๔) การจัดทำโครงร่างในการเขียนคู่มือ  ๕) สัญลักษณ์ที่นิยมใช้ในการเขียนคู่มือ  ๖) เทคนิคการเขียนคู่มือ

   
  ๗) การเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงาน


   การเขียนคำขอแต่งตั้ง
  ขอจบบันทึกนี้ด้วย Conceptographic  สำหรับผู้สนใจปริ๊นนำไปตัดแปะไว้ข้างโต๊ะทำงานครับ
   

  หมายเลขบันทึก: 659954เขียนเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2019 01:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2019 08:03 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


  ความเห็น (0)

  ไม่มีความเห็น

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี