คิดถึงครูบาอาจารย์

วันนี้ได้เห็นบางสิ่งบางอย่างจากความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ซึ่งตัวเองไม่เคยเห็น ไม่เคยมอง

สิ่งที่อาจารย์กล่าวมาทั้งหมดนี้...จึงมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับผมมากนะครับ

ผมไม่เคยคาดหวังถึงเพียงนั้น.. ในหลายสิ่งที่อาจารย์ได้มองที่ตัวผม มันทำให้ผมต้องคิดทบทวน กับตัวเองครับว่า ..มันอาจเป็นบริบทหนึ่งในชีวิตของเรา..ที่เรากำลังก้าวเดิน

และเราก็ได้ฝากร่องรอยของชีวิตนี้..ไว้ที่นี่ ณ สังคมแห่งการเรียนรู้นี้

ผมจะจดจำสิ่งนี้ไว้นะครับ

วันหนึ่งข้างหน้า.. วันที่ผมแก่เฒ่าลงไป วันใดก็ตามที่ผมหันกลับมามองเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของผม

เรื่องราวต่าง ๆ เหล่านี้ อาจจะเป็นแรงบันดาลใจ..แรงผลักด้น..หรือข้อคิดบางอย่างให้กับคนรุ่นต่อไปได้บ้าง

แต่สำหรับผมแล้ว วันใดที่ผมคิดถึงการเดินทางในชีวิตของผม ผมจะมีอนุสรณ์ชีวิต..อยู่ที่นี่

แทนไดอารี่เล่มเก่า..ที่เล่าเรื่องราวของผมเก็บเอาไว้ดูเพียงคนเดียว นับจากนี้เรื่องราวชีวิตของผม จะเล่าผ่านโลกที่กว้างใหญ่ใบนี้


วันที่ผมแก่เฒ่าไปนั้น.. ผมจะเป็นคนแก่ที่มีค่า ...แม้วันหนึ่งข้างหน้า วันที่ผมต้องลาลับจากโลกนี้ไป

ความดีงามในชีวิตของผม เรื่องราวของผม จะยังคงอยู่ที่นี่  "gotoknow"

.......................................................................

ความสุขทางใจ

ที่ได้สะท้อนความรู้สึกนึกคิดของคนตัวเล็ก ๆ คนหนึ่ง..ไว้บนโลกใบนี้

.........................................................................

ขอกราบขอบพระคุณ..การได้เห็นบางมุมของชีวิตที่ไม่เคยเห็น ไม่เคยมองและไม่เคยรู้สึกมาก่อน จากครูบาอาจารย์..ซึ่งท่านเป็นดั่งผู้รู้ ที่มากทั้งประสบการณ์ทางโลก.. ทางธรรม..และชีวิต

กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์

อาจารย์ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ มากนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มิตรภาพ....กัลยาณมิตร และ โกทูโนว์ความเห็น (0)