การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance):

การติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คำศัพท์เกี่บวกับการประกันคุณภาพการศึกษาความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

659841

เขียน

13 Feb 2019 @ 02:28
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก