การควบคุมคุณภาพ (Quality Control):

การมีระบบและกลไกในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ เพื่อกำกับการดำเนินงานของสถานศึกษาให้ได้ผลตามรายการตรวจสอบและตัวบ่งชี้คุณภาพที่กำหนด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คำศัพท์เกี่บวกับการประกันคุณภาพการศึกษาความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

659840

เขียน

13 Feb 2019 @ 02:16
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก