พระราชวังต้องห้ามแห่งเมืองเว้

พระราชวังไดโน้ยหรือพระราชวังต้องห้ามแห่งเมืองเว้ สร้างโดยจักรพรรดิยาลองปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหงียน เมื่อพ.ศ.2348 แล้วเสร็จในสมัยจักรพรรดิมินหม่าง พ.ศ.2375 รวมเวลาก่อสร้าง 27 ปี หลังจากถูกพิษภัยของสงครามทำลายอย่างหนัก พระราชวังแห่งนี้ได้รับการบูรณะและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก

พระราชวังไดโน้ย (Dai Noi) สร้างตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างซึ่งจำลองแบบมาจากพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามที่กรุงปักกิ่ง การก่อสร้างพระตำหนักต่างๆรวมถึงกำแพงรอบพระราชวังทั้งหมดใช้อิฐที่นำมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยทางเรือ

พระราชวังไดโน้ยมีพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ล้อมรอบด้วยคูน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 4 ด้าน มีกำแพงอิฐขนาดใหญ่ถึง 3 ชั้น กำแพงชั้นนอกมีความยาว 11 กิโลเมตร สูง 6 เมตร หนา 2 เมตร มีป้อมปราการทั้งหมด 24 ป้อม มีพื้นที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร 

พระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ราชวงศ์เหงียนทุกพระองค์ ตั้งแต่จักรพรรดิยาลอง จนถึงจักรพรรดิเบ๋าได่ กษัตริย์พระองค์ที่ 13 กษัตริย์พระองค์สุดท้ายซึ่งทรงสละพระราชอำนาจให้กับรัฐบาลประธานาธิบดีโงดินห์เดียม เมื่อปี พ.ศ. 2488

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จุดหมายปลายฝันความเห็น (0)