เริ่มจากหาซื้อที่ถึงแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการออกแบบแปลงเกษตร (ถอดบทเรียนจากคลิปโจน จันได)

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผมเจอคลิปวีดีโอที่โจน จันได ถ่ายทอด "ปัญญาปฏิบัติ " เป็นวิทยาทานด้วยการเล่าประสบการณ์ให้กับสมาชิกที่เข้าอบรมที่ "รังโจน" ที่ แม่แตง จ.เชียงใหม่ (ผมเคยไปที่นั่นแล้วครั้งหนึ่ บันทึกควมประทับใจไว้ที่นี่)  .... ผมดูแล้วรู้สึกประทับใจมาก ๆ  องค์ความรู้และประสบการณ์ของโจน จันได จะมีประโยชน์มาก ๆ กับผู้สนใจแน่  ๆ  จึงมาถอดบทเรียนไว้ในบันทึกนี้ ให้ตนเองได้เข้าใจลึกขึ้น และเผยแพร่แชร์ไว้เผื่อให้ผู้ถนัดอ่าน

(ใครไม่ชอบอ่าน ดูคลิปเองได้เลยครับ)

วิธีเลือกซื้อที่ดินเพื่อทำการเกษตร

 • ถ้าต้องการดินดี ให้เลือกที่ที่มีหญ้า ยิ่งหญ้าสูงแสดงว่าดินอุดมสมบูรณ์  หรือถ้ามีต้นไม้ยิ่งดี
  • ดินดีไม่ดี ไม่ใช่สาระสำคัญ ภายใน ๑-๒ ปี เราสามารถพัฒนาดินได้ (ถ้ามีน้ำ) 
 • ให้ดูเรื่องน้ำ น้ำสำคัญที่สุด ถ้ามีบ่ออยู่แล้ว ให้เช็คดูว่ามีปริมาณน้ำมากไหม ถ้าพื้นที่ไม่มีบ่อ ให้ดูพื้นที่รอบ ๆ  ซึ่งมักจะมีระดับน้ำใต้ดินเท่า ๆ กัน  หรือ ถ้าอยู่ใกล้ แม่น้ำ ลำคลอง คลองส่งน้ำ ก็ใช้ได้เช่นกัน 
  • ที่ไม่มีน้ำ ราคามักจะถูก 
  • แต่มีข้อจำกัดมากในการพัฒนาที่
 • ให้ดูว่าถนนทางเข้ามีไหม  ถ้าเข้าไม่ได้ ต้องคิดเผื่อว่าการซื้ออีกเท่าใดจึงจะมีถนนเข้า 
  • ทางเข้าควรเป็นทางสาธารณะ 
  • ต้องคุยกับเจ้าของที่ดี ๆ  ว่า ถนนที่เข้าถึงขณะนั้นเป็นถนนสาธารณะไหม  ถ้าไม่ มักมีปัญหาภายหลัง 
  • ต้องกว้างพอสมควร เพราะต่อไป อาจต้องขนดินเข้า-ออก ฯลฯ  จะปวดหัวภายหลัง
 •  ให้คิดถึง ไฟฟ้า  ไกลจากเสาไฟฟ้ามากเท่าใด  ต้องคิดเผื่อค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วย 
  • ถ้าไกลเกิน ๒๐ เมตร เราต้องซื้อเสาเอง 
 • ต้องศึกษาก่อนด้วยว่า เพื่อนบ้านเป็นอย่างไร  ของหายบ่อยไหม เคยมีหรือกำลังมีปัญหาอะไรไหม 
 • ให้เลือกที่ที่เป็น โฉนดเป็นอันดับแรก  รองลงมาคือ นส.๓ สค.๑ เป็นอันดับสอง พื้นที่ ททบ.๕ เป็นอันดับต่อไป 
  • ที่ที่ไม่ควรซื้อคือ ที่ สปก. หรือที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  
  • เพราะชื่อคนใน สปก. ไม่สามารถซื้อขายโดยถูกกฎหมาย  ต่อสู้กันในศาลไม่ได้ ทำธุรกรรมใด ๆ ไม่ได้เลย ให้เช่าก็ไม่ได้ 
 • ระวังปัญหาเรื่องเขตแดน  ในขณะที่กำลังซื้อที่ ในวันรังวัด ให้ปักหลัก ปักเสารั้วเลย จะได้ไม่มีปัญหาภายหลัง  
การออกแบบแปลงเกษตร

การออกแบบสำคัญมาก ๆ  หลังจากซื้อที่ได้แล้ว เราต้องมาออกแบบพื้นที่ก่อน 
 • อย่าทำแบบได้อะไรมาก็ปลูก ๆ ไว้ก่อน เพราะที่ที่มักจะมาสร้างบ้าน มักจะเป็นที่ที่ต้นไม้โตดีที่สุด 
 • ให้ดูวัตถุประสงค์ของเราเองว่า ต้องการใช้พื้นที่ทำอะไร เพื่ออะไร ... เจ้าของที่ (คนที่จะอยู่/ใช้ประโยชน์) ต้องเป็นคนตัดสินใจเอง เช่น จะทำเป็น...
  • ที่อยู่แบบพึ่งตนเอง 
  • เป็นนา 
  • เป็นรีสอร์ท 
  • เป็นป่า เพื่อลงทุน 
  • ฯลฯ 
 • ต้องออกแบบเพื่อความมั่นคงในอนาคต 
  • ไม่ควรให้ใครเช่า เพราะดินเสีย ที่เสียหมด 
  • ให้คิดถึงว่า ถ้าเราเกษียณ ควรจะมีบำนาญ คือ ควรมีโซนป่าไม้เนื้อแข็ง 
   • ปลูกให้ถี่ ๆ ประมาณ ๕๐๐ ต้น ต่อหนึ่งไร่
   • พอต้นไม้รอด ให้ไปขึ้นทะเบียนไว้ จะใช้เวลาประมาณ ๒ ปี
  • อย่าเพิ่งโอนให้ลูกหลาน ... ลูกหลานจะคอยดูแลเราไปเรื่อย ๆ 
 • ถ้าคิดว่า ทำเป็นที่อยู่อาศัยด้วยและอยู่กับกสิกรรมธรรมชาติ จะต้อง มีบ้าน มีสระน้ำ มีนา มีสวนผัก สวนผลไม้ มีป่า ควรจะออแบบเป็นโซน ๆ โดยพิจารณาจาก ... 
  • ดูลักษณะของดิน 
   • ดินเหนียว เหมาะสำหรับการขุดสระ แต่ปลูกผักยากมาก  แต่ต้นไม้ชอบ 
   • ดินทราย ผักจะชอบ โดยเฉพาะพวกพืชหัวทั้งหลาย 
   • ดินที่ดีคือดินร่วนปนทราย  เพราะอุ้มน้ำได้ ไม่แชะ มีสารอาหาร 
   • ดินหินลูกรัง รากพืชแม้แต่ไม้ใหญ่ก็ลงลึกไม่ได้ 
  • ดูระดับสูงต่ำของพื้นที่ 
   • อย่าไปสร้างบ้านไว้ที่ต่ำ  เดี๋ยวน้ำท่วมได้ 
   • ที่สูงควรสร้างบ้าน วิวดี มีลมผ่าน 
   • ที่ต่ำควรจะเป็นสระ หรือ ทำแปลงนา  
  • ดูทิศทางลม ทิศทางแดด ทิศทางฝน  
 • ที่ที่ควรสร้างบ้านคือที่ที่ทำอย่างอื่นไม่ได้ เช่น เป็นหินลูกรัง  ฯลฯ 
  • บางคนชอบสังสรรค์ หรืออยากจะทำร้านค้าขาย ให้สร้างติดถนน
  • บางคนชอบเงียบ มีพื้นส่วนตัว ต้องทำบ้านห่างถนน 
  • ถ้าพื้นที่ไม่สูง ให้ถมที่สร้างบ้านให้สูง ๆ เลย 
  • ถ้ายังไม่พร้อมสร้างบ้าน ให้ถมที่ไว้ก่อน
 • ที่ที่ควรขุดสระ
  • ควรเป็นที่ต่ำสุด และเป็นดินเหนียว ขุดให้ถึงตาน้ำ 
  • ไม่ควรขุดที่สูงเลย เพราะจะเก็บน้ำไม่อยู่ 
  • ให้คิดถึงการใช้ประโยชน์อย่างอื่นด้วย เช่น 
   • เลี้ยงปลา...ต้องขุดให้มีไหล่สระลึกไม่เกิน ๑ เมตร เพื่อให้แสงแดดส่องถึง จะได้เกิดระบบนิเวศในน้ำ ปลาจะมีแพลงตอน สาหร่ายต่าง ๆ เป็นอาหาร  เช่น การขุดสระในนาข้าว ก็จะทำให้ปลาโตเร็ว 
  • ถ้าเป็นดินเหนียว ให้ขุดให้ลึกเลย ให้ถึงตาน้ำ ๕ เมตรขึ้นไป  
  • ให้ขุดร่องรอบพื้นที่เราให้ไหลลงสระให้หมด 
  • ตอนขุด ให้กำกับให้คนขุดเอาหน้าดินไปไว้ในพื้นที่สวน เอาดินเหนียวไปไว้พื้นที่ปลูกบ้าน
  • สระให้อยู่ใกล้บ้านและสวน เพราะจะทำให้บ้านเย็นสบาย และใช้น้ำรดผัก  
 • ที่ทำถนน
  • ให้สร้างรอบเขตที่ของเราเลย  เป็นทั้งถนนและแนวกันไฟ  กันยาฆ่าแมลง 
   • ขอบถนนเขตแดน ไม่ควรปลูกต้นไม้ใหญ่ เพราะจะกระทบกระทั่งกับพื้นบ้าน 
   • ขอบถนนฝั่งในของเรา สามารถปลูกไม้ใหญ่ได้ อย่าให้กิ่งไปไกลถึงเขตแดนได้ 
  • ให้ทำถนนเข้าถึงทุกพื้นที่ของเราเลย  ถ้าพื้นที่กว้าง ต้องทำถนนมา
  • ไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรง แล้วแต่คนชอบ เช่น ถนนคดเคี้ยวไปมา หากสร้างบ้านพักโฮมสเตย์ จะทำให้รู้สึกอยู่ไกลกัน 
 • โซนที่ ๑ บ้าน
  • เอาไว้สร้างบ้าน
  • มีสระน้ำส่วนหนึ่ง 
  • มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์
   • ต้องไม่ใกล้บ้านเกินไป เพราะกลิ่นเหม็น และเสียงรบกวน อย่างน้อยต้องประมาณ ๓๐ เมตร 
   • แต่ก็ไม่ไกลเกินไป เพราะถ้ามีอะไรมากินเป็ดไก่ จะไม่ได้ยิน 
 • โซนที่ ๒ สวน
  • ไม่ควรอยู่ไกลบ้าน ควรจะอยู่ใกล้บ้านที่สุด เพราะ...
   • สะดวกในการนำเศษอาหารไปเทปุ๋ยหมัก 
   • สะดวกในการเก็บมากิน ผักต้องอยู่ใกล้ครัวที่สุด
   • สะดวกต่อการดูแล รดน้ำ รักษา ... 
  • ไม่ควรเป็นพื้นที่ใหญ่เกินไป เพราะจะดูแลไม่ไหว ใช้เวลานานเกินไป เหนื่อยเกินไป  ไม่ควรเกินครึ่งไร่
 • โซนที่ ๓ ที่นา ที่เมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้าว ถั่ว งา มัน  ข้าวโพด แตง ฯลฯ  
  • ไม่อยากให้ทำนาเกิน ๑ ไร่ ต่อครอบครัว เพราะคน ๖ คน กินข้าวแค่ประมาณ ๖๐๐ กิโลกรัมเท่านั้น ... ทำนาดี ๆ ทำไร่เดียวได้ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม 
 • โซนที่ ๔ สวนผลไม้ 
  • อย่าให้อยู่ใกล้บ้าน เพราะ 
   • ผลไม้ ใบ หล่นลงหลังคา จะนำปัญหามาให้ 
   • จะทำให้ยุ่งเยอะ หนูเยอะ งูก็เยอะ
   • สวนผลไม้ควรจะอยู่ห่างบ้านออกไป ไปอยู่หลังโซนที่ ๓ 
  • ให้มีความหลากหลายของผลไม้มาก ๆ  ให้มีผลไม้ทุกชนิดอยากกินและปลูกได้เลย เช่น ฝรั่ง มะละกอ ฯลฯ 
  • อย่าปลูกถี่กัน จนกิ่งหรือทรงพุ่มชนกัน เพราะผลไม้จะไม่ออกผลเลย ควรจะต้องห่างกันมากกว่า ๖ เมตร 
  • ในสวนผลไม้ ใต้ร่มไม้ ให้ปลูกพืชประเภทหัวต่าง ๆ เช่น เผือก มัน ฯลฯ หรือสมุนไพรต่าง ๆ 
 • โซนที่ ๕ สวนป่าใช้สอย 
  • ให้มีไม้ไผ่ อย่างน้อย ๔-๕ สายพันธุ์ เช่น ไผ่ซาง ไผ่เลี้ยง ไผ่บ้าน ไผ่สีสุก ฯลฯ 
  • ให้มีไม้หลายชนิด ยางนา พยุง สัก กบก หว้า ลูกหยี กันเกา ฯลฯ 
 • โซนที่ ๖ สวนป่าอนุรักษ์พันธุกรรม  
  • โซนนี้ปลูกสิ่งที่เราต้องการรักษาพันธุ์ โดยเฉพาะสมุนไพร 

ความคิดรวบยอดในการออกแบบแปลง

จริง ๆ แล้ว หากท่านดูคลิปด้วยตนเอง จะมีเคล็ดเกล็ดวิชามากมาย ที่ผมไม่ได้เขียนถึง ...  ดังนั้น จึงอยากให้ท่านผู้สนใจ ดูคลิปนั้นด้วยตนเองจะดีกว่า 

ผมวาดภาพเพื่อแสดงความคิดรวบยอดจากองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้จากการฟังคลิปนี้ดังภาพครับ  ขอขอบคุณผู้อัดคลิปวิดีโอและนำมาเผยแพร่มาก ๆ ครับ  .... ผมน่าจะประหยัดเงินได้หลายหมื่นบาททีเดียว ถ้าเทียบกับการเดินทางไปร่วมคลาสที่ "รังโจน"

ผิดถูกอย่างไร ขออภัยไว้ และยินดีแก้ไขทุกเมื่อครับ โพสท์ไว้ได้เลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีแห่งความพอเพียงความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

659640

เขียน

02 Feb 2019 @ 21:42
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก