วิธีการสอนแบบเศรษฐศาสตร์ โดย จักรกฤษณ์ ศรีน้อย

วิธีการสอนแบบเศรษฐศาสตร์

?ขั้นที่ 1 ขั้นอุปทาน คือ ครูกล่าวนำพร้อมกับบอกว่าทำไมต้องเรียนในเรื่องนี้

?ขั้นที่ 2 ขั้นผลิต คือ ครูให้ความรู้แก่นักเรียน

?ขั้นที่ 3 ขั้นขั้นบริโภค คือ ครูให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้มาสรุปผังกราฟิก

?ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยน คือ ครูให้นักเรียนเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผังกราฟิกของแต่ละคน

?ขั้นที่ 5 ขั้นรายได้ คือ ครูทบทวนความนรู้ เช่น ทำแบบทดสอบ การถามตอบ

จักรกฤษณ์  ศรีน้อย > ผู้เสนอวิธีการสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประวัติศาสตร์ความเห็น (0)