fanareind  พยาบาลมิใช่ทำงานเพียงแต่ในโรงพยาบาลเท่านั้น การทำงานเชิงรุกก็คือการทำหน้าที่ที่สำคัญ เพราะเท่ากับเป็นการป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรง