การจัดการความรู้สู่โรงพยาบาลคุณภาพที่ยั่งยืน

 รายงานสด และ ยินดีต้อนรับทีมงานที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่โรงพยาบาลคุณภาพ (HA_KM) ด้วย ๑๒ กิจกรรมสู่องค์กรเรียนรู้แห่งคุณภาพ รุ่นที่ ๑

 เช้าวันนี้ทีมงาน HACC_KKU จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๙ เป้าหมายเพื่อให้ทีมงาน ๑๔๗ ท่าน จาก ๒๗ โรงพยาบาล ๑๕ จังหวัด เครือข่ายของ HACC_KKU ได้มาร่วมกัน เล่าประสบการณ์ในการ นำ ๑๒ กิจกรรมในบันไดขั้นที่ ๑ ที่ ทาง พรพ หรือ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดย คุณหมออนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ท่านผู้อำนวยการและทีมงานเป็นผู้วางระบบไว้ มาเล่าสู่กันฟัง เพื่อการพัฒนา

 วันนี้ท่านอาจารย์ ผ่องพรรณ ธนา ที่ปรึกษาจาก พรพ มาเป็นผู้ชี้แนะให้กับพวกเราทีมงานได้เรียนรู้ร่วมกัน ทีมHACC_KKU วันนี้มาจาก โรงพยาบาลชุมชน โดยความเอื้อเฟื้อจาก สสจ จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ และ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ที่ "สร้างเวทีให้เกิดการเรียนรู้" ในวันนี้ครับ

JJ