การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์


ผมได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับทางกรมการค้าภายใน หน่วยงานเครือข่ายด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า ต้น กลาง ปลาย ของการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ให้เป็นรูปธรรม โดยมีเจ้าภาพหลักเป็น สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย ที่มี ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ เป็น โต้โผใหม่ในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่ ได้พัฒนาโมเดลในการสร้าง ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ให้เกิดขึ้น แต่เป้าหมายหลักไม่ได้อยู่ที่เศรษฐกิจ อยู่ที่สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ที่ต้องการให้ภาพรวมของประเทศดีขึ้น

กระบวนการขับเคลื่อน จะใช้เครื่องมมือ 2 ตัวในการขับเคลื่อน 1. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS = Participatory Garruntee System และ 2. แนวคิดการทำบริษัทในรูปแบบ Social Enterprise มาเป็นเครื่องมือในการระเบิดพื้นที่ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ทั้งประเทศ

โมเดลการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

จากโมเดล มีองค์ประกอบ1. การพัฒนาผู้ตรวจแปลงในระดับพื้นที่ผ่านกระบวนการอบรม ฝึกปฏิบัติ และลงตรวจแปลงจริง2. ให้ทุกจังหวัดพัฒนากลไก บริษัท …… วิสหากิจเพื่อมสังคม จก. เพื่อทำหน้าที่ในการรวบรวมผลผลิตเกษตรอินทรี์ย์ที่ผ่านการตรวจแปลงจากผู้ตรวจแปลงในข้อ 1 และผ่านการกลั่นกรอง และ ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการรับรองระดับจังหวัด3. กลไก คณะทำงานรับรองระดับจังหวัด มีหน้าที่รับรองแปลงที่ผ่านการตรวจ และกลั่นกรอง โโยองค์ประกอบจะมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ เช่น นักวิชาการ ปราชญ์ รพ. รร. หน่วยงานราชการในจังหวัด ผู้ซื้อ เช่น TOPs เป็นต้น4. คณะทำงานระบบฐานข้อมูล มีหน้าที่ นำข้อมูลจาก Application form และ Inspector form ลงใน ระบบสารสนเทศเครืข่ายเกษตรอินทรีย์ ใน 4 โมดูล ได้แก่ ข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลแปลง ข้อมูลผลการตรวจแปลง และข้อมูลแผนการผลิต

จากกลไกดังกล่าวนำไปสู่การร่วมกันสร้างมาตรฐานร่วมกัน เรียกว่า SDGsPGS อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGsPGS

ท่านสามารถเข้าไปอ่านบล๊อกเพิ่มเติมได้ที่นี่

หมายเลขบันทึก: 658983เขียนเมื่อ 28 ธันวาคม 2018 10:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 ธันวาคม 2018 10:36 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี