ร้อยคำกลอนสอนลูกรัก(เรื่อง ธรรมะ คุณพระรัตนตรัย ครูบาอาจารย์และกรรมดีคุ้มครองลูก)

กุลมาตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขอให้ธรรมนำบุญกุศลส่ง

ลูกแม่จงปลอดภัยร้ายกลายกลับ

ขอให้เห็นแสงสว่างทางมรรคปรับ

ใจเจ้ารับน้อมนำธรรมทั้งปวง

ขอคุณพระรัตนตรัยครบ

สามองค์ลูกจงพบจบเวรบ่วง

กรรมไม่ดีทั้งหลายรายล่อลวง

แม่แสนห่วงอันตรายกล้ำกรายเกิน

ขอครูบาอาจารย์ทุกท่านช่วย

เอื้ออำนวยสอนสั่งทางธรรมเกริ่น

เติบโตเป็นเมล็ดพันธุ์ดีจำเริญ

มิเผลอเพลินชอบชังหลังหน้ามัว

ขอกุศลกรรมดีที่ลูกสร้าง

จงเปิดทางสว่างท่ามความมืดสลัว

อย่าเห็นผิดเป็นชอบครอบงำตัว

กงจักรเห็นเป็นบัวมิกลัวภัย

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Mother and Sonความเห็น (0)