ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ทางเคมีอย่างไร

ท่านจะสามารถทราบได้อย่างไรว่าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางเคมีจากผู้วิเคราะห์ใด ๆ มีความแม่น (Accuracy) หรือความเที่ยง (Precision) แค่ไหน หนังสือเรื่อง “การวิเคราะห์ทางเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการทั่วไป” ได้รวบรวมเรื่องราวพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางเคมีไว้ในเล่มเดียวกัน หนังสือเล่มนี้เขียนจากประสบการณ์กว่า 25 ปี ด้านเคมีวิเคราะห์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [email protected]

20181214063817.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยวิจัยเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ความเห็น (0)