เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

    รายงานบทความฉบับนี้ ผู้รายงานได้เรียบเรียงหัวข้อเอกสารที่เกี่ยวข้องนำเสนอตามลำดับต่อไปนี้

                                            1. ความเป็นมาของเทคโนโลยี Augmented Reality: AR
                                            2. เทคโนโลยี Augmented Reality: AR
                                            3. ระบบโลกเสมือนเสริมบนโทรศัพท์มือถือ
                                            4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
                                            5. แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในอนาคต
                                            6. เด็กปฐมวัยกับสื่อเทคโนโลยีเทคโนโลยีเสมือนจริง 

ความเป็นมาของเทคโนโลยี Augmented Reality: AR

    เทคโนโลยีนี้ได้ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 จัดเป็นแขนงหนึ่งของงานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
ว่าด้วยการเพิ่มภาพเสมือนของโมเดลสามมิติที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ลงไปในภาพที่ถ่ายมาจากกล้องวิดีโอ 
กล้องเว็บแคม หรือกล้องในโทรศัพท์มือถือ แบบเฟรมต่อเฟรมด้วยเทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก
แต่ด้วยข้อจำกัดทางเทคโนโลยีจึงมีการใช้ไม่แพร่หลายเท่าไหร่ แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีมือถือ และการสื่อสารข้อมูลไร้สาย
รวมทั้งการประมวลต่าง ๆ มีความรวดเร็วขึ้นและมีราคาถูก จึงทำให้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน และแทบเล็ต
ทำให้เทคโนโลยีที่อยู่แต่ในห้องทดลอง กลับกลายมาเป็นแอพที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานกันง่าย ๆ ได้แล้ว
โดยในช่วง 2-3 ปีมานี้ AR เป็นเรื่องที่ถูกกล่าวถึงอยู่เป็นระยะ แม้จะไม่ฮอตฮิตเหมือนแอพตัวอื่น ๆ ก็ตาม
แต่อนาคตยังไปได้อีกไกล ทั้ง VR และ AR สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้กว้างขวางหลากหลาย ทั้งด้าน อุตสาหกรรม
การทหาร การแพทย์ การตลาด การบันเทิง การสื่อสาร และ การศึกษา

เทคโนโลยี Augmented Reality: AR
  เทคโนโลยี Augmented Reality AR เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real)
เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) โดยผ่านอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์รวมกับการใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ
ทำให้สามารถมองเห็นภาพที่มีลักษณะเป็นวัตถุ (Object) แสดงผลในจอภาพกลายเป็นวัตถุ 3 มิติ
ลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริง มีการแสดงผลที่แสดงวัตถุมีการเคลื่อนไหว ดูมีมิติมีความตื่นเต้นเร้าใจ
โดยสามารถนำรูปแบบใหม่ของการนำเสนอสินค้าลอยออกมานอกจอคอมพิวเตอร์
ซึ่งเป็นการนำเสนอรูปแบบใหม่ในโลกสังคมออนไลน์หรือการตลาดออนไลน์อีกทางหนึ่ง
ว่ากันว่า นี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าสื่อยุคใหม่ พอๆ กับเมื่อครั้งเกิดอินเทอร์เน็ตขึ้นในโลกก็ว่าได้
หากเปรียบสื่อต่าง ๆ เสมือน “กล่อง” แล้ว AR คือการเด้งออกมาสู่โลกใหม่ภายนอกกล่องที่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจ
ในรูปแบบ Interactive Media โดยแท้จริง

เทคโนโลยีเสมือนจริงนี้ มีหลักการทำงานโดยสามารถแบ่งประเภทตามส่วนวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis)
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การวิเคราะห์ภาพโดยอาศัย Marker เป็นหลักในการทำงาน (Marker based AR)
และการวิเคราะห์ภาพโดยใช้ลักษณะต่าง ๆ ที่อยู่ในภาพมาวิเคราะห์ (Marker-less based AR)
หลักการของเทคโนโลยีเสมือนจริง ประกอบด้วย

Marker (หรือที่เรียกว่า Markup)

กล้องวิดีโอ เว็บแคม กล้องโทรศัพท์มือถือ หรือ ตัวจับ Sensor อื่นๆ

ส่วนการแสดงผลภาพ เช่นจอภาพจากอุปกรณ์แสดงผล

ซอฟต์แวร์ส่วนประมวลผลเพื่อวัตถุแบบสามมิติ object 3D

หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี Augmented Reality: AR
   
หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี Augmented Reality: AR ใช้หลักการของการตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Detection) 
การตรวจจับการเต้นหรือการเคาะ (Beat Detection) การจดจำเสียง (Voice Recognize) 
และการประมวลผลภาพ (Image Processing) โดยนอกจากการตรวจจับการเคลื่อนไหวผ่าน Motion Detect แล้ว
การตอบสนองบางอย่างของระบบผ่านสื่อนั้น ต้องมีการตรวจจับเสียงของผู้ใช้และประมวลผลด้วยหลักการ Beat Detection
เพื่อให้เกิดจังหวะในการสร้างทางเลือกแก่ระบบ เช่น เสียงในการสั่งให้ตัว Interactive Media ทำงาน

ทั้งนี้การสั่งการด้วยเสียงจัดว่าเป็น AR และในส่วนของการประมวลผลภาพนั้น เป็นส่วนเสริม
เพราะเน้นไปที่การทำงานของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) ในการสื่ออารมณ์กับผู้ใช้บริการผ่านสีและรูปภาพ

เทคโนโลยี AR นี้จะสามารถทำให้ผู้ใช้เห็นภาพเสมือนจริงได้รอบ โดยไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปสถานที่จริง
หากในอนาคตเทคโนโลยีจะมีความก้าวหน้าเป็นอย่างไร สิ่งสำคัญที่สุดคือความก้าวหน้าของมนุษย์ก็ต้องพัฒนาควบคู่กันไปด้วย
หากเรามีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยให้ใช้ แต่มนุษย์ไม่ได้เจริญตามเทคโนโลยีด้วยการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็จะไม่เป็นปกติสุขได้เลย
(จิราภรณ์ ปกรณ์ : online)

ที่มา :AR in Library https://kanokwan844.wordpress....

ระบบโลกเสมือนเสริมบนโทรศัพท์มือถือ
  โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะหรือสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ถือเป็นจุดเปลี่ยนแนวคิดทางการตลาดของการโฆษณา
เพราะด้วยระบบเสมือนจริงบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile AR) ทำให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลหรือข่าวสารได้ทันที
ตามคุณลักษณะของซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมต่างๆ ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือ แบบที่ผู้ใช้สามารถพกพาได้อย่างสะดวก
      ระบบเสมือนจริงบนโทรศัพท์มือถือจัดเป็นเทคโนโลยีเสมือนจริงที่ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ
ทำให้หน้าจอโทรศัพท์มือถือแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้โทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้ระบบเสมือนจริงได้
ต้องมีคุณสมบัติของเครื่อง ดังนี้ กล่องถ่ายรูป GPS ที่สามารถระบุพิกัดตำแหน่งและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
และเข็มทิศดิจิตอลในเครื่อง สำหรับโทรศัพท์มือถือที่รองรับเทคโนโลยีนี้ได้มีหลานยี่ห้ออาทิ iPhone 3GS
และมือถือที่มีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เช่น HTC G1,HTC HERO,HTC DROID

ที่มา : AR โลกเสมือนผสานกับความจริงด้วยตัวคุณ http://arforyouu.blogspot.com/...

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
          จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเข้ามากับชีวิตประจำวัน เช่น การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น

          - อุตสาหกรรมสร้างเครื่องบิน อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ โดยบริษัท BMW ได้ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงมาช่วยในการผลิต
โดยให้ผู้ใช้ได้เรียนรู้การทำงานด้วยการใส่แว่นตาที่จะมีคำแนะนำและการจำลองการทำงานแสดงให้เห็นแต่ละขั้นตอนก่อนปฏิบัติจริงแบบ 3 มิติ
         - การประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์ เช่น การเรียบเรียงหลักการประยุกต์ใช้ภาพเสมือนจริงทางการแพทย์
โดยการเพิ่มตัวต่อประสานระบบสัมผัสภาพ 3 มิติ เพื่อเพิ่มความสมจริงในการรักษา และให้นักศึกษาแพทย์ได้ใช้เครื่องมือแพทย์รักษา
หรือผ่าตัดผู้ป่วยแบบไม่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยจริง มีการนำเทคโนโลยีเสมือนจริงจำลองการผ่าตัดผ่านระบบ ARI*SER
โดยทางมหาวิทยาลัยแพทยศสาตร์ Ganz ได้แปลงให้เป็นระบบจำลองการผ่าตัดตับเสมือนจริง
            - การประยุกต์ใช้ทางด้านธุรกิจ เช่น การใช้เทคโนโลยี เสมือนจริงกับการซื้อขายทางการเงินด้วยเทคโนโลยี CYBERII
โดย ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานกำหนดบทบาทของตัวแทนจำหน่าย (Finance Dealer) ในสภาพแวดล้อมเสมือนที่สามารถเสนอราคา
ในการซื้อขาย โดยใช้ลูกบอลสีเหลืองแสดงราคาซื้อและลูกบอลสี แดงแสดงราคาขาย
ทำให้ผู้ใช้สามารถจำลองการซื้อขายทางการเงินได้เสมือนจริง
- การประยุกต์ใช้ทางด้านการโฆษณา เช่น โทรศัพท์มือ ถือซัมซุงนำเทคโนโลยี Mobile AR มาสร้างการรับรู้เพื่อให้ลูกค้า
ได้ทราบถึงระบบปฏิบัติการใหม่บนมือถือ Samsung Wave และ ให้วูดดี้เป็นผู้นำเสนอวิธีการใช้งานผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง
ในรูป แบบสามมิติ โดยลูกค้าสามารถใช้เว็บแคมและเครื่องพิมพ์ ประกอบกับซอฟต์แวร์ต่างๆ
ที่มีภายใต้ระบบปฏิบัติการ BADA ของ Samsung เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เพื่อใช้งานตามต้องการ
           - การประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยว เช่น การนำเทคโนโลยี เสมือนจริงไปใช้
เพื่อแนะนำประเทศไทยในงาน “The World Exposition Shanghai China 2010” 
ภายใต้แนวคิด “Thainess: Sustainable Ways of Life” และได้นำเสนอนิทรรศการภายใน อาคารศาลาไทย
แยกเป็น 3 ส่วน คือ ห้องจัดแสดงนิทรรศการที่ 1 เรื่อง “จากต้นสายแหล่งกำเนิด: A Journey of Harmony”
ห้องจัดแสดงนิทรรศการที่ 2 เรื่อง “เกิดร้อยพันพลายวิถี: A Harmony of Different Tones”
และห้องจัดแสดงนิทรรศการที่ 3 เรื่อง “หลอม รวมชีวีสู่วิถีความเป็นไทย: A Harmony of Thais” ในแต่ละห้อง
นิทรรศการจะนำเสนอเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่เกิดจากการ พัฒนาด้านต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง
เช่น ในห้อง นิทรรศการที่ 2 เป็นห้องที่มีการฉายวิดีโอ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างพี่น้องของชาวไทยกับจีน
โดยมียักษ์วัดโพธิ์ขยับตัวและพูด

แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในอนาคต

สำหรับแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ได้อ้างอิงจาก งานวิจัยเรื่อง “The Future of Internet III” ของ Pew Internet
ที่ทำการสำรวจเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบจากอินเทอร์เน็ตใน ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคม 
การเมือง และเศรษฐกิจของชีวิตมนุษย์ในอนาคตปี 2020 ผ่านทางอีเมล์ และเครือข่ายสังคม ออนไลน์ Facebook
ในช่วงวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ. 2007 ถึงวันที่3 มีนาคม ค.ศ. 2008 จากจำนวนทั้งหมด 1,196 คน แบ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ 578 คน
ที่ตอบแบบสอบถามผ่านทาง Facebook และ ผู้เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ 618 คนที่ตอบแบบสอบถาม
ผ่านทางอีเมล์ นอกจากนี้ เทคโนโลยีเสมือนจริงยังมีแนวโน้มที่จะพัฒนามากขึ้นควบคู่ไปกับเทคโนโลยี   4G
หรือเทคโนโลยีเจนเนอเรชั่นที่ 4 (4th Generation) ซึ่งความรวดเร็วของเทคโนโลยีระบบ 4G (4th Generation)
ที่เป็นระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงพิเศษสามารถส่งผ่านข้อมูลในความเร็วที่ประมาณ 20 – 40 เมกะไบต์ต่อวินาที (Mbps/Second)
ทำให้ผู้บริโภคสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรูปแบบพิเศษที่เรียกว่า AR (Augmented Reality) รวมถึงข้อมูลในรูปธรรมดาอื่นๆ
(ข้อมูลภาพ ภาพยนตร์ การประชุมหรือสัมมนาที่ต้องมีโต้ตอบ (Real time)ได้อย่างสะดวก เพราะเทคโนโลยี 4G
คือระบบการติดต่อ สื่อสารที่สามารถใช้งานได้โดยไม่จำกัดพื้นที่ จากคุณสมบัติเด่นๆ ของระบบ 4Gที่กล่าวมา
นักการตลาดและองค์กรธุรกิจสามารถนำเทคโนโลยีระบบ 4G และ AR มาใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
ทำการตลาดและบริหารดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับองค์กรธุรกิจและผู้บริโภค (Learn For Fun : online)

เด็กปฐมวัยกับสื่อเทคโนโลยีเทคโนโลยีเสมือนจริง

การเลือกใช้ AR Book เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
          การศึกษาปฐมวัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เพื่อให้เด็กมีความพร้อมที่จะศึกษาในระดับต่อไป เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่เรียนรู้ผ่านการเล่น
และสิ่งที่เรียนรู้จะมีความหมายต่อตัวเด็กมากที่สุดก็ด้วยการลงมือกระทำสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว
สำหรับวิธีการจัดการเรียนรู้นั้นครูจะใช้วิธีบูรณาการเนื้อหาต่างๆ ลงในกิจกรรมหนึ่งๆ โดยไม่แยกเป็นรายวิชา
ในขณะที่ทำกิจกรรมในชั้นเรียนก็ไม่ได้มุ่งเน้นว่าครูสอนอะไรเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นว่าเด็กได้เรียนรู้อะไร
และได้พัฒนาทักษะใดบ้าง (อิทธิพงษ์ โลกุตรพล, 2556, น.49-50)

ตัวอย่างการใช้ AR Book เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เช่น เลือกใช้แอปพลิเคชั่น “หัดอ่านอนุบาล 1”
ซึ่งได้รับการพัฒนาเทคโนโลยี AR จาก อ. ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด ผู้เชี่ยวชาญด้าน Augmented Reality Technology
และ อ.นรินธน์ นนทมาลย์ (ผู้ช่วย) เมื่อใช้คู่กับ หนังสือ “หัดอ่านภาษาไทย เล่ม 1 (ก ไก่ – ฮ นกฮูก)”
หรือ “หัดอ่านภาษาอังกฤษ เล่ม 1 (A B C)” เด็กจะมีพัฒนาการดังต่อไปนี้

พัฒนาการด้านร่างกาย – เกิดการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาขณะเด็กเลือกเปิดหน้าหนังสือที่ต้องการ
รวมถึงการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายตามจังหวะดนตรี

พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ – แสดงอารมณ์ที่เป็นสุขจากการเล่นกับสิ่งของและผู้คนอาจแสดงท่าทางตามจังหวะเสียงเพลง

พัฒนาการด้านสังคม – สนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ เล่าเรื่องราวที่ตนได้เรียนรู้
รู้จักแบ่งปันสิ่งต่างๆ กับเพื่อน

พัฒนาการด้านสติปัญญา - รู้จักพยัญชนะไทย 44 ตัว (ก ไก่ – ฮ นกฮูก) และพยัญชนะภาษาอังกฤษ 26 ตัว (A – Z)
พร้อมกับคำศัพท์เกี่ยวกับสี และวันใน 1 สัปดาห์ เรียนรู้วิธีการออกเสียงอย่างถูกต้องตามเสียงอ่านที่ชัดเจน

ที่มา : AR Book http://www.hdbc.co/project/7


เอกสารอ้างอิง

จิราภรณ์ ปกรณ์.(2561). “AR (Augmented Reality) เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง”.
จากเว็บไซด์ http://www.scimath.org/article-technology/item/7755-ar-augmented-reality .สืบค้นเมื่อ 01/11/2561 

ผ้าไหม ยังฤทธิ์.(2560). “AR Book กับเด็กปฐมวัย”.จากเว็บไซด์ http://www.edtechcreation.com/th/articles/21460-AR-Book .
สืบค้นเมื่อ 24/08/2561

พนิดา ตันศิริ.(2553). “โลกเสมือนผสานโลกจริง Augmented Reality”.จากเว็บไซด์ https://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/30_2/pdf/aw28.pdf . สืบค้นเมื่อ 22/11/2561

วิวัฒน์ มีสุวรรณ์.(2554). “การเรียนรู้ด้วยการสร้างโดลกเสมือนจริง AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY FOR LEARNING”.
จากเว็บไซด์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/download/9351/8462/ .สืบค้นเมื่อ 23/08/256

Learn For Fun. (มปป.) “โลกเสมือนผ่านโลกจริงAugmented Reality”.
จากเว็บไซด์ https://nipatanoy.wordpress.com/2013/09/14/เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง-a.
สืบค้นเมื่อ 24/11/2561

อิทธิพงษ์ โลกุตรพล.(2556). “การเลือกใช้ AR Book เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย”.จากเว็บไซด์ http://www.edtechcreation.com/th/articles/21460-AR-Book. สืบค้นเมื่อ 25/11/2561

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง Augmented Realityความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

658390

เขียน

29 Nov 2018 @ 14:00
()

แก้ไข

29 Nov 2018 @ 15:03
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก