ความเชื่อเรื่อง พุทธอุบัติภูมิ (๔)

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หลายเดือนก่อน ผมเขียนบันทึก ๓ ตอน เกี่ยวกับ "พระพุทธอบุัติภูมิ" ที่บอกว่าเรื่องราวสมัยพุทธกาลนั้นเกิดขึ้นที่สุวรรณภูมินี้เอง ไม่ใช่อินเดียเนปาลอย่างที่เข้าใจกัน (อ่านได้ที่นี่) วันนี้มีข้อความส่งต่อทางไลน์ที่ผู้เขียนเล่าเหตุการณ์ที่หลวงปู่บุญญาฤทธิ์ ปัณฑิโต สนทนากับหลวงปูชอบ ฐาน สโม ขณะทำกิจนิมนตร์ ที่ออสเตเลีย (ผู้เขียนเอามาจากบันทึกครูบากล้วย พระวีระศักดิ์ ธีระภัทโท ๒๕๓๔)

ความตอนหนึ่งหลวงปู่บุญญาฤทธิ์ ถามหลวงปู่ชอบว่า "ท่านอาจารย์เคยเกิดเป็นปลาที่ไหน สมัยไหน หรือขอรับ" หลวงปู่ชอบตอบว่า "สมัยพระพุทธเจ้ากกุสันโธ (พระพุทธเจ้าพระองค์แรกของภัทรกัลป์นี้ พระโคตโมองค์ปัจจุบันคือองค์ที่ ๔) เฮาเกิดเป็นพญาปลากะพงขาวอยู่ทะเล ทะเลแห่งนั่นปัจจุบันกะคือที่พักสงฆ์เจ้ากรมโพยม (ที่พักสงฆ์ ก.ม.๒๗ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี) เจ้ากรมโพยมเคยเป็นบริวารเกิดร่วมเป็นปลากะพงขาวกับเฮาในชาตินั่น เกิดอยู่เมืองละโว้(ลพบุรี) กะเคยเกิดนำกัน" 

พ่อแม่ครูอาจารย์ย่อมไม่โกหก (โกหกเรื่องคุณวิเศษมีผลถึงขั้นปาราชิก ขาดจากความเป็นสงฆ์) เนื้อหาที่บอกว่า 

  • แต่ก่อนสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์แรกในกัลป์นี้ บริเวณ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เป็นทะเล 
  • เนื่องจาก(ตามตำราและฟังครูบาอาจารย์) จิตสุดท้ายหรือ "จุติจิต" จะเวียนว่ายไปตามพลังแห่งกรรมที่สั่งสมในดวงจิต การเกิด "ปฏิสินธิจิต" จึงจะวนเวียนอยู่กับสัญญา ศรัทธา และกรรมสถานที่เคยก่อไว้ ดังนั้นพระพุทธอุบัติภูมิสมัยพระเจ้ากกุสันโธและพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงน่าจะเป็นดินแดนสุวรรณภูมินี้เอง 

พระพุทธเจ้าไม่ได้อุบัติที่อินเดียเนปาล เพราะหลักฐานที่มีชี้บอกได้เพียง พ.ศ. ๓๐๐ สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเท่านั้นเอง สนใจโปรดอ่านบันทึก ๓ ตอนของผมเถิด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทสังเคราะห์จาก อ.ต๋อยความเห็น (0)