ปรัชญาไทย..?

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

    เมื่อมนุษย์ยังมีลมหายใจอยู่  ยังมีสติอยู่ ยังมีความสงสัยใคร่รู้แสดงว่าเขาเป็นนักปรัชญาได้ไหม..?  เพราะความสงสัยความประหลาดใจสงสัยใคร่เรียนรู้ให้หายสงสัยนี้แลคือคุณสมบัติของนักปรัชญา  มองมนุษย์ในสังคมไทยที่ผ่านมาเห็นศาสนามาคู่กับมนุษย์  คนไทยนับถือศาสนาผี  ศาสนาพราหมณ์  ศาสนาพุทธและศาสนาอื่น ๆ

    เมื่อผู้ใดคิดได้คิดเป็นเห็นแนวทางปรัชญา  ปัญญา  ผญา  Philosophy อย่างนี้เป็นทางมาสู่ลักษณะปรัชญาไทยหรือไม่..? 

1.ศาสนาเป็นทางมาของแนวคิดพรหมลิขิต  กรรมลิขิต  คิดจนเห็นปัญญาแจ่มแจ้ง

2.การลงมือทำในชีวิตประจำวัน ได้จากมุมคิดคำสุภาษิต  คำพังเพย  สำนวนโวหาร  คำผญา

3.หลอมรวมเก่งคนเดียวทำอย่างมุ่งมั่นเป็นพระเอกได้

4.ความชอบส่วนตัวคนไทยส่วนใหญ่  นับถือผี  เจ้าพ่อ  ศาลหลักเมือง  ผีบ้าน  ผีเรือน

5.หวังพึ่งสิ่งภายนอก  เชื่อขวัญเชื่อโชคลาง

ปรัชญาคนในยุคสุโขทัย ( พ.ศ. 1724-1981 ) ศึกษาแนวคิดได้จากหลักศิลาจารึก  สุภาษิตพระร่วง  ไตรภูมิพระร่วง  ปรัชญาคนในยุคอยุธยา ( พ.ศ. 1893-2310  ) ศึกษาแนวคิดโองการแช่งน้ำพระพิพัตน์สัตยา  มหาชาติคำหลวง  ลิลิตพระลอ  ขุนช้างขุนแผน  ศรีธนนชัย  รามเกียรติ์  อิเหนา

ปรัชญาคนในยุคกรุงเทพ ฯ ( พ.ศ. 2325-ปัจจุบัน ) ศึกษาแนวคิดจากสุนทรภู่  เช่น  พระอภัยมณี นิราศภูเขาทอง  สุภาษิตสอนหญิง  นิราศอิเหนา  ศึกษามุมคิดของ ก.ศ.ร. กุหลาบ,  ต.ว.ส. วัณณาโภ ( เทียนวรรณ )

สำหรับปรัชญาคนไทยในยุคปัจจุบันที่โดดเด่นคือแนวคิดท่านพุทธทาส  ภิกขุ  ลองศึกษาดูแง่คิดทางพุทธปรัชญาตามที่เล่ามานี้  แล้วอย่างนี้ถามว่าปรัชญาไทยมีหรือไม่..?

..............................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)